Rusza IV edycja „Szkoły bez przemocy”

25 września 2009

Dotyczy firmy: Orange Polska,

Z nowym rokiem szkolnym 2009/2010 rozpoczyna się IV edycja Programu. Wyniki przeprowadzonych w zeszłym roku badań „Diagnoza szkolna” wskazują, że zaangażowanie  społeczne uczniów ma wpływ na tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w szkole. Dlatego właśnie tegoroczną edycję Programu chcemy poświęcić Wolontariatowi szkolnemu. Bezinteresowne działanie na rzecz innych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania przemocy.

Aby zgłosić się do Programu należy:

  1. Wejść na stronę Programu,
  2. Do 15 października wypełnić formularz rejestracyjny,
  3. Wygenerowane części A i G formularza wydrukować,
  4. Formularz  podpisać i opieczętować
  5. Następnie należy wydrukować deklarację przystąpienia do programu i przestrzegania kodeksu „Szkoły bez Przemocy” (jest zamieszczona na tej samej stronie co formularz zgłoszeniowy),
  6. Deklarację należy wypełnić, podpisać i opieczętować,

Oba podpisane i opieczętowane dokumenty należy przesłać pocztą do 30 października 2009 roku na adres Biura Programu: Profile sp. z o.o., skrytka pocztowa 36, 00-967 Warszawa 86 z dopiskiem „Szkoła bez przemocy – zgłoszenie”. Decyduje data stempla pocztowego. Bez przesłania podpisanych dokumentów pocztą zgłoszenie szkoły jest nieważne.

Szkoły, które brały udział w poprzednich edycjach Programu i chcą uczestniczyć w IV edycji, powinny ponownie wypełnić formularz rejestracyjny.