Przedłużony nabór zgłoszeń do konkursu „GOZpodarz 2022″

19 września 2022

Konkurs „GOZpodarz 2022”, skierowany m.in. do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, promuje dobre praktyki związane z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Inicjatywa odbywa się w ramach działalności Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Konkursowi patronuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to świadome podejście, że wartość surowców, materiałów i gotowych produktów powinna zostać zachowana tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości wytworzonych odpadów. Podstawą tej koncepcji jest tzw. piramida 3U: Unikaj, Używaj ponownie, Utylizuj.

Jak wynika z badania opinii zrealizowanego przez SW Research – ponad połowa Polaków nie potrafi rozwinąć tego skrótu. Chociaż mamy problem z nazewnictwem, to z wdrażaniem zasad GOZ w praktyce jest zdecydowanie lepiej. Aż 72% badanych deklaruje, że segreguje wszystkie odpady, a przy tym znaczna większość ocenia, że robi to prawidłowo. Staramy się także naprawiać zużyte lub zniszczone rzeczy – taką postawę deklarują niemal dwie trzecie Polaków (65%). Najtrudniej jest z pierwszym etapem piramidy 3U, czyli „Unikaj” – nie do końca umiemy zapanować nad konsumpcjonizmem. Zaledwie jedna piąta badanych deklaruje, że na zakupy zawsze udaje się z listą lub planem, a tylko co trzecia osoba zanim pójdzie do sklepu sprawdza, co ma w lodówce.

Aby zmienić polską gospodarką w kierunku GOZ, należy podjąć działania na różnych poziomach – od świadomych decyzji konsumentów, po dobre praktyki w zakresie GOZ promowane przez władze publiczne, firmy i organizacje pozarządowe. W Polsce pojawia się coraz więcej projektów związanych z ideą GOZ – czas pokazać najlepsze praktyki i wyróżnić liderów.

Konkurs „GOZpodarz 2022” organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • wdrożenie praktyk GOZ
  • popularyzacja praktyk GOZ

Formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania wniosków upływa 23 września 2022 r.

Źródło: inf. pras.