Rusza 7. edycja projektu „W drodze do pracy” Henkel Polska

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
27 lutego 2017

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Henkel Polska, partner FOB, i Fundacja Miejsce Kobiet od 2013 roku organizują projekt aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”. Do 13 marca trwa nabór do kolejnej edycji programu, w której czeka na panie 20 miejsc. Do tej pory w projekcie udział wzięło 120 osób z województwa mazowieckiego, z których ponad połowa wróciła na rynek pracy.

Według badań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Kobietom trudniej jest powrócić do pracy, zwłaszcza po dłuższej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim bądź wychowawczym. W trudniejszej sytuacji są również kobiety poszukujące pracy po raz pierwszy[1].Dlatego też, nadrzędnym celem projektu zapoczątkowanego przez firmę Henkel jest pomoc bezrobotnym kobietom w powrocie na rynek pracy.

– Jako organizacja, której jednym z filarów jest różnorodność, idea aktywizacji zawodowej kobiet jest nam szczególnie bliska” – mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska. „Warto zwrócić uwagę na fakt, że forma programu przynosi bardzo wymierne efekty. Już ponad połowa ze 120 uczestniczek wróciła na rynek pracy. Tym bardziej cieszymy się, że jako Henkel jesteśmy częścią tej inicjatywy – dodaje.

Program 10tygodniowego kursu, został opracowany tak, by krok po kroku kobiety nabierały pewności siebie i pokonywały kolejne wewnętrzne i zewnętrzne bariery związane z pozostawaniem dłuższy czas poza rynkiem pracy. Kluczowymi elementami kursu są więc m.in. trening psychologiczny oraz kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”. W ramach każdej edycji kursu  odbywają się także ćwiczenia z autoprezentacji, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości czy konkretne szkolenia zawodowe.

Warto zaznaczyć, że po zakończeniu prawie 3 miesięcznego kursu uczestniczki mogą dalej spotykać się ze sobą w ramach tzw. grupy wsparcia, gdzie korzystają także z dalszych konsultacji z przedstawicielami Fundacji.

– Kluczowym celem naszego projektu jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego. Prowadzone zajęcia są innowacyjne, stąd tak wysoka skuteczność.Największy nacisk kładziemy w nich na indywidualną pracę z każdą z uczestniczek nad motywacją, poczuciem własnej siły iwartości, które mają być podstawą samoaktywizacji uczestniczek. – mówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet, koordynującej projekt.

Według ankiety przeprowadzonej przez TNS Polska wśród uczestniczek VII Kongresu Kobiet dziewięć na dziesięć zapytanych (93%) jest zdania, że kobiety mają trudniejszą sytuację na rynku pracy niż mężczyźni.Wysoka skuteczność programu utwierdza zatem organizatorów co do słuszności adresowania programu i jego realizacji. 63 uczestniczki kursu znalazły do tej pory zatrudnienie. Wśród tej grupy są kobiety, które pozostawały bez pracy rok lub dwa lata, ale i takie, które były bezrobotne nawet 10 lat. Panie znajdowały swoje miejsce na rynku pracy w różnych firmach i zawodach. Kilkanaście procent spośród tych, które podjęły aktywność zawodową do tej pory, zdecydowało się na własną działalność – taką jak np. spółdzielnia socjalna, sklep z bielizną, doradztwo czy działalność artystyczna.

Jak się zgłosić?

Udział w kursach jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają do udziału w programie kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy. Kobiety zainteresowane udziałem w projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl i www.henkel.pl.

źródło: informacja prasowa firmy

[1]SYTUACJA KOBIET I MĘŻ CZYZN NA RYNKU PRACY W 2015 ROKU, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy,  Wydział Analiz i Statystyki, kwiecień 2016