Rozwój partnerstwa w odpowiedzialnym biznesie

4 listopada 2021

Dotyczy firmy: DB Cargo Polska, KUKE, Pepco, PKP Energetyka,

Do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyły w 2021 roku cztery nowe firmy, wspierając tym samym rozwój współpracy w obszarze odpowiedzialnego biznesu oraz wzmacniając działania edukacyjne służące upowszechnianiu standardów CSR i zrównoważonego rozwoju. Program Partnerstwa FOB powiększył się o: DB Cargo Polska, Grupę Kapitałową PKP Energetyka, KUKE S.A., Pepco Poland.

Oficjalna inauguracja współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu z nowymi partnerami strategicznymi miała miejsce podczas gali Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju i Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wydarzenie odbyło się 4 listopada w przestrzeni Kinogram w Fabryce Norblin w Warszawie. Do grona firm partnerskich FOB dołączyły: DB Cargo Polska S.A., kolejowy operator logistyczny; Grupa Kapitałowa PKP Energetyka, branża energetyczna; KUKE S.A., branża ubezpieczeniowa; Pepco Poland, branża handlowa.

To właśnie wspólne działania i wspólny wysiłek na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią o sile Programu Partnerstwa. Dzięki współpracy z partnerami strategicznymi, rozwijamy cykliczne inicjatywy, budujemy przestrzeń do inspirowania biznesu i jego otoczenia poprzez dobre praktyki i wprowadzamy nowe, edukacyjne przedsięwzięcia. Cieszymy się, że wiodący program Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozwija się i dołączają do niego firmy, którym nie tylko zależy na wzmocnieniu własnej pozycji biznesowej w oparciu o zasady CSR, ale też na szerokiej edukacji i upowszechnianiu tego podejścia w ich otoczeniu – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy z firmami, które – jako partnerzy strategiczni – wspierają FOB w upowszechnianiu koncepcji CSR w Polsce. Firmy nie tylko dzielą się własnym doświadczeniem poprzez prezentacje dobrych praktyk czy merytoryczny wkład w publikacje FOB, ale także stale uzupełniają swoją wiedzę, m.in. na spotkaniach Programu Partnerstwa. Obecnie grono partnerów strategicznych FOB to już blisko 60 firm, łącznie z gronem partnerów wspierających. Dowiedz się więcej >>