Rozstrzygnięto konkurs dla szkół „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”

10 stycznia 2018

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

Popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach i promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie – takie były główne cele, rozstrzygniętego w grudniu, konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Fundację Veolia Polska, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum UNEP/GRID Warszawa. 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół z Bydgoszczy, Ciechocinka, Jarocina, Leżajska, Łodzi, Międzyrzeca Podlaskiego, Poznania, Rzeszowa, Świdnika, Wrześni, Zakopanego, Zamościa i Tarnowskich Gór.

W pierwszym etapie konkursu każda grupa na specjalnie zorganizowanych zajęciach tematycznych pod opieką nauczyciela pracowała nad innym zagadnieniem związanym z bioróżnorodnością. Uczniowie w wieku 7-11 lat skupili się na temacie „Pracowity jak pszczoła – owady w mieście”, uczniowie w wieku 12-15 lat na zagadnieniu „Ptaki w mieście”, natomiast młodzież w wieku 16-19 lat nad tematem „Rola zadrzewień w mieście”. Nauczyciele-opiekunowie poszczególnych grup na podstawie opracowanych przez organizatorów materiałów przygotowywali uczniów do elektronicznego testu wiedzy na temat różnorodności w wybranych tematach. Test odbył się na specjalnym, dedykowanym konkursowi portalu.

Drugim etapem konkursu było przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w miastach, skierowanej do zarówno do społeczności szkolnej, jak i lokalnej.

– Problem bioróżnorodności, choć niezwykle istotny, przez wiele lat był zaniedbywany, zwłaszcza od strony edukacyjnej. Dlatego Fundacja Veolia Polska, wspólnie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, chce nadrobić te braki. Naszą ideą jest w sposób przystępny i angażujący przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę na temat bioróżnorodności, by wypromować proekologiczne postawy w społeczeństwie, poznać indywidualne spojrzenie na ekologię i zwrócić uwagę na konieczność i możliwość zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę – mówi Jowita Mytnik-Skała, prezes Fundacji Veolia Polska – Nasz projekt to nie tylko konkurs wiedzy, ale też kampania informacyjna, skierowana do lokalnej społeczności. Dzieci muszą zobaczyć i zrozumieć, że także od nich zależy jak będzie wyglądało środowisko naturalne i że już dziś mają na to realny wpływ. Mamy głęboką nadzieję, że nasz konkurs stanie się bardzo angażującym przeżyciem dla uczniów, i jesteśmy przekonani, że przygotowane prace będą miały dużą wartość merytoryczną.

Rozstrzygnięcie konkursu

Po burzliwych obradach, w grudniu jury ogłosiło swoją decyzję dotyczącą zwycięskich prac i laureatów konkursu.

W trakcie konkursu, uczestnicy wykonywali odpowiednie dla swojej kategorii wiekowej zadania konkursowe. Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach wiekowych dla pierwszych, drugich i trzecich miejsc.

Nagrodą Główną przewidzianą dla laureatów pierwszych miejsc, jest udział w czterogodzinnych warsztatach przyrodniczych, poświęconych zagadnieniom ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przywracania różnorodności biologicznej na obszarach miejskich. W ramach nagrody dofinansowany jest dojazd zespołu do miejsca odbywania się warsztatów (lokalna siedziba firmy Veolia – współorganizatora konkursu). Ponadto Zwycięzcy otrzymują vouchery, które będą mogli wydać na dowolny cel (uzgodniony z Organizatorem Konkursu).

Więcej o wynikach na stronie UNEP/GRID.

źródło: materiały organizatorów