Rozpoczynamy prace nad Zasadami respektowania praw dziecka w biznesie

14 marca 2023

Dotyczy firmy: Orange Polska,

Z inspiracji Orange Polska rozpoczynamy prace nad Zasadami respektowania praw dziecka w biznesie. Wspólnie z firmami i organizacjami eksperckimi chcemy wypracować rozwiązania, które w sposób należyty zabezpieczą prawa dziecka w odniesieniu do due dilligence. Dbałość o prawa człowieka jest bowiem istotnym elementem odpowiedzialności przedsiębiorstw i procedur należytej staranności w ramach raportowania ESG.

Przedsiębiorstwa często oferują usługi, których użytkownikami są najmłodsi. Dzieci pojawiają się w komunikacji marketingowej czy reklamowej i są jej odbiorcami. W ramach programów zaangażowania społecznego biznes współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są przede wszystkim dzieci.

Czy firmy w Polsce są pewne, że na każdym etapie ich działań prawa dziecka są respektowane? Jak dbają o wizerunek dziecka w komunikacji marketingowej? Skąd pewność, że w organizacji, którą dana marka wspiera czy sponsoruje, dzieciom nie dzieje się krzywda i są w niej bezpieczne?

Partnerów FOB oraz inne firmy i organizacje, które chcą razem działać na rzecz upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk związanych z prawami dziecka w odniesieniu do np. komunikacji marketingowej czy współpracy z NGOs, zachęcamy serdecznie do dołączenia do tej inicjatywy!

Najbliższe spotkanie odbędzie się 15 czerwca.

Firmy partnerskie FOB mogą zgłaszać swój akces poprzez Strefę Partnerów: https://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/zasady-respektowania-praw-dziecka-w-biznesie/

Pozostałych interesariuszy zachęcamy do kontaktu mejlowego: biuro@fob.org.pl