Rozmowa o odpowiedzialnym biznesie

7 marca 2011

Wywiad z Mirellą Panek – Owsiańską z Forum Odpowiedzialnego Biznesu o kierowanej przez nią organizacji, która właśnie skończyła 10 lat, wyzwaniach na przyszłość, naszej współpracy, ale też o społecznej odpowiedzialności rządu czy mediów. Monika Kulik (blog.tp 11.02.2011) Źródło