Rok Standardów GRI

2 listopada 2017

19 października minął rok od opublikowania przez Global Reporting Initiative zestawu Standardów GRI (GRI Standards). Z okazji rocznicy została opublikowana infografika podsumowująca ostatni rok. Rocznica to też dobry moment do przypomnienia standardów.

Pobierz Standardy GRI z Bazy Wiedzy o CSR

Zestaw Standardów GRI składa się z 3 uniwersalnych standardów (universal standards) – Informacje Podstawowe (Foundation, GRI 101) , Wskaźniki profilowe (General Disclousers, GRI 102), Podejście do zarządzania (Management Approach, GRI 103) oraz 33 szczegółowe wskaźniki tematyczne (topic-specific Standards), ułożone w serie: Ekonomiczną (Ekonomic, GRI 200), Środowiskową (Environmental, 300) i Społeczną (Social, GRI 400).

Użycie Standardów GRI jest możliwe już przy przygotowywaniu raportu społecznego za rok 2016, zaś Wytyczne G4 przestaną obowiązywać z dniem 1 lipca 2018. Standardów można używać w całości, ale organizacja może również  użyć tylko wybranych Standardów GRI lub nawet części ich zawartości, aby zaraportować odpowiednie, specyficzne informacje, oparte o istotne kwestie (ang. materiality issues). –

Znacząca większość wskaźników z G4 została niemal dokładnie przeniesiona do Standardów, w kilku przypadkach uzupełniona o pewne wyjaśnienia czy dodatkowe wskazówki dla raportujących. Zestawienie zmian w porównaniu do Wytycznych G4 można znaleźć TUTAJ.

Ponadto, obowiązkowe będzie informowanie GRI o każdorazowym użyciu Standardów lub ich części.

Standardy GRI zostały wypracowane przez Global Sustainability Standard Board (GSSB) – stworzone przez Global Reporting Initative w tym właśnie celu. Proces wypracowywania Standardów, którego początki sięgają 2015 roku, uwzględniał konsultacje z interesariuszami poprzez pogłębione warsztaty na całym świecie oraz otwarcie dokumentu na uwagi i komentarze do końca lipca 2016. Był on także w pełni transparentny, a wszelkie materiały związane z pracami GSSB są publicznie dostępne.

Standardy GRI stanowią globalnie dostępne wskazówki do publicznego raportowania szerokiej gamy ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wpływów.  Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w oparciu o Standardy dostarcza informacji o pozytywnym bądź negatywnym wkładzie danej organizacji w to zagadnienie.  Standardy są dokumentem będącym docelowo następcą Wytycznych GRI dotyczących sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju (Sustainability Reporting Guidelines), obecnie w wersji G4 –  najpopularniejszych na świecie zasad raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Obie wersje zostały przygotowane przez niezależną międzynarodową organizację Global Reporting Initiative (GRI). Więcej na stronie: www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx

źródło: informacja własna