Rok 2021 należał do ESG

30 grudnia 2021

Koniec roku to bez wątpienia czas podsumowań, także w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. O jego kluczowych zagadnieniach, czyli zrównoważonej transformacji gospodarek i firm, zmianach na rynku pracy czy coraz istotniejszej kwestii bioróżnorodności mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dla PRoto.pl.

Publikacja pt. „CSR ewoluuje w ESG. Co zmieniło się w 2021 roku w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu?” redakcji PRoto.pl podsumowuje wiodące czynniki mające wpływ na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesu w 2021 roku. Mowa przede wszystkim o zaangażowaniu firm w kwestie środowiskowe, w głównej mierze klimatyczne, oraz rosnącej popularności terminu ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Rok 2021 należał do ESG. Nomenklatura rodem ze świata inwestorsko-finansowego zaczyna zastępować dotychczasowe synonimy CSR-u – zrównoważony rozwój czy SDG-sy (Cele Zrównoważonego Rozwoju), pomimo że nie jest jedyną alternatywą. Wiele mówimy też o koncepcjach takich jak regenerative economy czy stakeholder capitalism, to jednak wyraźnie widoczny jest prymat ESG. To w dużej mierze efekt zmian w otoczeniu regulacyjnym biznesu w całej Unii Europejskiej – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Z pewnością rok 2021 to właśnie okres wprowadzania istotnych narzędzi i inicjatyw, których celem jest wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu i transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

Zrównoważoną transformację gospodarek i firm będzie przyspieszać finansowanie oparte o taksonomię, a także wykorzystanie innych narzędzi takich jak dyrektywa CSRD dotyczącą ujawniania danych o zrównoważonym rozwoju (Corporate Sustainable Reporting Directive). Zmiany, które niesie, przede wszystkim znaczne rozszerzenie listy podmiotów podlegających nowym regulacjom i oczekiwania wysokiej jakości danych, już mobilizują biznes do podejmowania przygotowań, by im sprostać. Stąd raportowanie było w mijającym roku przedmiotem licznych konferencji, debat, szkoleń i publikacji. Odwołania do ESG i ujawniania danych, podkreślają biznesowy wymiar i priorytet nadawany zarządzaniu odpowiedzialnością i wpływem organizacji  – dodaje Marzena Strzelczak.

Czytaj cały komentarz na PRoto.pl >>

Źródło: Informacja własna na podstawie artykułu PRoto.pl