Rodzice nie kierują się społeczną odpowiedzialnością przy zakupach dla dziecka

26 kwietnia 2016

Tylko niespełna połowa rodziców sugeruje się odpowiedzialnością społeczną producenta przy zakupie artykułów dziecięcych. Walory edukacyjne produktów wygrywają z troską o środowisko, przestrzeganiem praw człowieka i przyszłością naszej planety.

Jak wynika z badania Grupy On Board Think Kong przeprowadzonego przez SW Research pt.: „Czy nowe technologie wychowują dzieci Millenialsów? Rodzic konsument. Postawy i priorytety”[1], tylko 45,9% rodziców przyznało, że zwraca uwagę na społeczną odpowiedzialność produktów dziecięcych. Co ciekawe, bo znacznie więcej, 64,7% z nich sprawdza, czy takie artykuły są ekologiczne, a aż 87,1% rodziców kieruje się walorem edukacyjnym.  Prawie 70% kupujących produkty dla dzieci wybiera także żywność prozdrowotną, a jeszcze więcej (78,3%) czyta skład na etykiecie.

– Takie wyniki świadczą o tym, że badani nie biorą pod uwagę społecznej odpowiedzialności przy zakupach produktów dziecięcych. Dla rodziców najważniejsze są benefity edukacyjne, ale już nie to, czy producent prowadzi biznes w sposób odpowiedzialny, kieruje się etyką czy stawia na zrównoważony rozwój. Tymczasem wydaje się, że świadomość tego, że poszanowanie przez firmę praw człowieka czy środowiska poprawia naszą jakość życia i gwarantuje bezpieczeństwo, dla tej grupy powinna mieć szczególne znaczenie. Przecież to również dzięki zrównoważonym wyborom, a więc zakupom, będziemy mogli pozostawić naszą planetę przyszłym pokoleniom” – mówi Izabela Sałamacha, lider praktyki CSR w Grupie On Board Think Kong.

Rodzice nie do końca rozumieją społeczną odpowiedzialność biznesu. Kojarzą CSR raczej z akcjami charytatywnymi czy społecznymi, ale już nie z ekologią czy zrównoważoną produkcją.

– Badanie ujawnia niską świadomość konsumencką. W tej sytuacji, wydaje się, że firmy z branży dziecięcej powinny podjąć wysiłek, może łącząc siły, w zakresie edukowania swoich klientów na temat  istoty i znaczenia działań CSR dla konsumentów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśla, że równolegle z tymi inicjatywami muszą iść również działania dotyczące m.in. ładu korporacyjnego, praktyk skierowanych do pracowników, społeczności lokalnych czy dostawców. Tak, by CSR był wdrażany strategicznie i całościowo, tylko wówczas może przynieść trwałe korzyści zarówno firmom, jak i ich klientom – dodaje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

[1] Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Grupy On Board Think Kong dniach 29.02 – 03.03.2016 r., metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej grupie 832 rodziców dzieci w wieku 0-6 lat.