Responsible investing – The real purpose of investment.

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 15 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
16 stycznia 2009

Obecny kryzys finansowy dostarcza unikalnej szansy dla społecznie odpowiedzialnych inwesycji. Może to brzmieć jednak nierealnie dla inwestorów z niszowch segmentów koncentrujących się na SRI, którzy przez ostanie miesiące odczuwali jedynie straty.

(Ethical Corporation, 03.11.2008) Źródło