Rekopol został partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

26 stycznia 2021

Dotyczy firmy: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań,

Mamy przyjemność poinformować, że Rekopol przystąpił do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To program edukacyjny FOB, mający na celu aktywizację przedsiębiorców do działań w zakresie CSR rozumianego jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu zabezpieczania i reprezentowania interesów producentów i importerów produktów w opakowaniach, w związku z nałożoną na przedsiębiorców ustawową (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) odpowiedzialnością finansową za odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych na rynek. Obecnie z Rekopolem współpracuje ponad 2 000 przedsiębiorców, którzy powierzyli mu swój obowiązek, wpisując się w strategię Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Czytaj więcej >>

Współpraca Rekopolu i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerstwo to oznacza znaczne korzyści dla obu stron w zakresie edukacji, szkoleń. To również wspólne projekty na szeroką skalę, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami oraz możliwość ich prezentowania na szerokim forum.

Program Partnerstwa to główny program FOB, który jest platformą dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu i dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Program ten tworzą firmy – liderzy CSR, przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż, ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Program Partnerstwa opiera się na trzech elementach: komunikacji i budowaniu relacji między firmami, włączaniu Partnerów do działań FOB oraz edukacji i wiedzy, kluczowej dla FOB, i dla naszych Partnerów. Obecnie w programie jest 51 partnerów, przedstawicieli różnych branż biznesu. Dowiedz się więcej >>

Źródło: mat. pras., inf. własna