Realizacja SDGs a działania na rzecz równości płci

18 marca 2024

Raport UN Women i United Nations Department of Economic and Social Affairs zawiera analizę postępów w zakresie równości płci w odniesieniu do wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Wnioski z raportu zakładają, że zaniedbania w zakresie działań równościowych stoją na przeszkodzie realizacji wszystkich SDGs.

Autorzy i autorki raportu zalecają zintegrowane podejście do kwestii równości płci. Rozwiązanie opiera się na zaangażowaniu różnych grup interesariuszy i trwałym wsparciu finansowym.

Raport jest dostępny tutaj>>

Źródło: unwomen.org