Raportowanie niefinansowe – poradnik dla raportujących

17 października 2017

Dzięki pracy i zaangażowaniu członków Grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego zawiązanej z inicjatywy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i CSRinfo w 2015 roku powstał pierwszy Poradnik dla raportujących dane pozafinansowe. W związku z przyjęciem dyrektywy 2015/95/UE i dzięki współpracy wielu grup interesariuszy reprezentujących stronę rządową, biznes, samorząd zawodowy, organizacje społeczne i środowiska akademickie możliwa była aktualizacja tego poradnika.

Czytaj dalej