Debata w Rzeczpospolitej na temat ujawniania danych niefinansowych 3 marca o 10:00

2 marca 2017

Dotyczy firmy: Deloitte, Grupa Orlen, KIBR,

1 marca ruszyła II edycja projektu Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet pn. „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wspólnie z Deloitte, Forum Darczyńców i Pracodawcami RP, jest partnerem działania.
Na projekt składają się dwie redakcyjne debaty przy okrągłym stole, druga z serii odbędzie się 3 marca w redakcji gazety Rzeczpospolita z udziałem prezeski FOB Mirelli Panek-Owsiańskiej oraz Ireny Picholi i Barbary Tęczy Członkiń Zarządu FOB.

Debata rozpocznie się w piątek, 3 marca o godzinie 10:00

Pierwsza z debata pt. „Zarządzanie wiekiem- już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy” odbyła się w dniu 01.03.2017 roku, m.in. z udziałem Marzeny Strzelczak, Dyrektorki Generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rok 2017 będzie okresem przygotowań do obowiązkowej od 2018 r. publikacji danych niefinansowych w kilkuset dużych firmach w Polsce. Dla części z nich to spore wyzwanie, które jednak może też przynieść wiele korzyści i to nie tylko wizerunkowych.

Tezy do dyskusji:

– Jakie firmy stoją przed tym wyzwaniem i co ono oznacza (w jakich obszarach trzeba się będzie odkryć?

– Raportowanie niefinansowe to kłopot ale może i korzyść dla firmy-czy i jakie wiążą się z nim pożytki?

– Jakie korzyści będzie miało z nowych przepisów otoczenie firm – ich interesariusze?

– Co może być największym problemem dla firm, które dopiero teraz zabierają się za raportowanie niefinansowe- jak ten problem/ problemy rozwiązać?

Uczestnicy:

Moderator dyskusji: Anita Błaszczak – dziennik „Rzeczpospolita”

  1. Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Zarządu, ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  2. Irena Pichola, Strategia | Lider Sustainability Consulting Central Europe, Partner Deloitte
  3. Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
  4. Jacqueline Kacprzak, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami, Biuro Ministra Mnisterstwo Rozwoju
  5. Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów
  6. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów
  7. Barbara Tęcza, Kierownik projektu, Dział Sponsoringu Społecznego i CSR, PKN ORLEN S.A.