Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2013-2014

14 września 2015

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Trzeci Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska, został przygotowany według najnowszych międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative G4. Dobór treści Raportu poprzedzony był spotkaniami w ramach dialogów z interesariuszami wg standardu AA1000 SES, dialogów otwartych z pracownikami firmy oraz analizą istotności i wyborem najważniejszych aspektów działalności CEMEX.

Raport został w pierwszej kolejności zaprezentowany interesariuszom firmy w Chełmie i w Rudnikach, z którymi prowadzony był dialog w celu przygotowania publikacji. Struktura Raportu CEMEX, oparta o wytyczne GRI G4, eksponuje obszary najważniejsze dla firmy. Szczegółowo zaprezentowany jest proces prowadzonych dialogów z interesariuszami, aktywności z zakresu BHP, który jest priorytetem we wszystkich działaniach firmy oraz nowa strategia zrównoważonego rozwoju. Nowością w tegorocznym Raporcie jest opis wyzwań CEMEX i branży materiałów budowlanych, szerzej przedstawiona działalność w stowarzyszeniach i organizacjach oraz proces powstawania Raportu. Firma pokazuje także inwestycje zrealizowane z udziałem materiałów CEMEX i to, jak przyczynia się do powstawania polskiej infrastruktury.

Podobnie, jak w poprzedniej publikacji, CEMEX pokazuje łańcuch wartości firmy wraz z wywieranym wpływem na otoczenie, odpowiedzialnością za swoje działania i potencjalnymi ryzykami. Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014 został pozytywnie zweryfikowany na podstawie przeprowadzonego zewnętrznie audytu, podkreślając tym rzetelność przedstawionych danych.

Raport dostępny na stronie CEMEX Polska.