Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2020

27 lipca 2021

Dotyczy firmy: Grupa Orlen, PKN Orlen,

Raport Roczny Grupy ORLEN za 2020 rok, przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność koncernu. W siódmej edycji przedstawiono także założenia i cele ogłoszonej w minionym roku strategii Grupy ORLEN do 2030 roku. Wytycza ona drogę do nowego, zrównoważonego biznesu i jest odpowiedzią koncernu na globalne trendy technologiczne, środowiskowe oraz konsumenckie.

Konsekwentnie utrzymujemy najwyższe standardy komunikacji z interesariuszami. Nasz najnowszy raport obejmuje sprawozdania finansowe, ale jest też cennym źródłem wiedzy o Grupie ORLEN, jej działalności, perspektywach na przyszłość i dużym potencjale. Nieustannie rozwijamy się w kierunku nowoczesnego koncernu multienergetycznego o zdywersyfikowanym portfelu działalności, którego silnym filarem będą nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Duży nacisk położyliśmy na kwestie środowiskowe i społeczne, które są ściśle powiązane z naszą działalnością biznesową i wpisują się w światowe trendy w raportowaniu. Rynek to docenia. Grupa ORLEN od lat jest liderem raportowania zintegrowanego. Potwierdzają to nagrody otrzymane w kolejnych edycjach konkursu „The Best Annual Report” – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W Raporcie za 2020 rok zostały przedstawione procesy konsolidacyjne i akwizycyjne, które mają zapewnić biznesową przyszłość Grupie ORLEN, wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zagwarantować klientom dostęp do stabilnej i taniej energii.

Raport prezentuje także proces budowy wartości Grupy ORLEN, obrazuje sposób zarządzania ryzykiem, pokazuje, w jaki sposób analizowane są trendy makroekonomiczne i najnowsze regulacje, a także pozwala dostrzec spektrum działań z zakresu działalności pozafinansowej koncernu.

Publikacja informuje o działaniach ukierunkowanych na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Informacje z zakresu ESG są publikowane w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania informacji pozafinansowych GRI Standards i poddawane niezależnej weryfikacji. Zakres informacji zawartych w raporcie odnosi się do oczekiwań międzynarodowych ratingów ESG.

Analizę danych zawartych w raporcie ułatwiają interaktywne narzędzia, m.in. centrum tabel i wykresów, multimediów i dokumentów, interaktywny słownik pojęć finansowych i branżowych, czy przewodnik po raporcie. Raport zawiera m.in. interaktywne mapy aktywów produkcyjnych Grupy ORLEN, rynków eksportowych, mapę prezentującą zasięg geograficzny spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, a także infografiki przybliżające m.in. proces budowy wartości i model biznesowy Grupy.

Sekcja ze wskaźnikami KPI prezentuje bieżące i historyczne dane finansowe oraz pozafinansowe. Sekcja poświęcona ESG zawiera wskaźniki efektywności dla obszarów klimat, środowisko, społeczeństwo, kapitał ludzki, bezpieczeństwo i zarzadzanie. Natomiast sekcja dotycząca przyszłości Grupy ORLEN, czyli Outlook 2021+, przedstawia zidentyfikowane krótko-, średnio- i długoterminowe trendy, w tym wpływ pandemii na otoczenie rynkowe, w którym funkcjonuje Grupa ORLEN.

PKN ORLEN, jako partner Programu Dostępność Plus, ponownie wprowadził w raporcie udogodnienie w postaci syntezatora mowy. Ponadto, dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom, tekst raportu może zostać powiększony oraz wyświetlony w wersji kontrastowej.

Wersja online Raportu Zintegrowanego dostępna jest pod adresem Orlen Raport Zintegrowany 2020 | Home​

Źródło: Mat. pras.