Raport Zaangażowania Grupy Veolia w Polsce za 2019 r.

5 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

W obecnych czasach o marce firmy świadczy nie tylko wynik finansowy, ale także – a może przede wszystkim – jej wpływ na otoczenie. Grupa Veolia, jako jedna z wiodących firm sektora energetycznego w Polsce, ma tego świadomość i stara się systematycznie informować swoich interesariuszy o działaniach podejmowanych w tym względzie.

– Raport Zaangażowania Grupy Veolia za 2019 r. jest kolejnym, po Raporcie Wpływu z 2017 r., dokumentem, który podsumowuje nasze kluczowe osiągnięcia w najważniejszych aspektach firmowej polityki odpowiedzialności społeczne. Opisuje on, w jaki sposób cała Grupa Veolia codziennie pracuje nad budowaniem lepszego, bardziej zrównoważonego świata przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa energetycznego – mówi Prezes, Frederic Faroche.

Tegoroczny raport został opracowany przez Fundację Veolia Polska w odniesieniu do standardu Global Reporting Initiative i prezentuje działania podejmowane przez Grupę w kluczowych obszarach mających bezpośredni wpływ na wszystkich jej interesariuszy, m.in. w zakresie efektywności energetycznej, zachowania bioróżnorodności i wspierania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale także bezpieczeństwa, rozwoju i zaangażowania pracowników.

– Jestem dumny z naszych wspólnych osiągnięć, ale to dopiero początek naszej drogi, aby stać się firmą będącą punktem odniesienia dla sektora w zakresie transformacji ekologicznej. Uważam, że liderzy biznesu w 21 wieku muszą brać odpowiedzialność za naszą planetę, nasze społeczności i przyszłe pokolenia – dodaje Frederic Faroche.

Pełna wersja Raportu Zaangażowania znajduje się na stronie Fundacji Veolia Polska >>

Źródło: mat. pras.