Raport na temat gospodarki cyrkularnej

16 grudnia 2016

Dotyczy firmy: IKEA, Stena Recycling,

Opublikowany przez Koalicję “RECONOMY” raport pt. “W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse” mówi o tym w jaki sposób możemy rozwijać się w sposób zrównoważony, dzięki wykorzystaniu potencjału odpadów. 

Gospodarka cyrkularna to zyskująca na popularności koncepcja zakładająca racjonalne zagospodarowanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać użyte ponownie. Autorzy raportu opisują w jaki sposób realizować jej wizję i jakie konkretne działania należy podjąć, by efektywnie oraz w odpowiedzialny sposób zarządzać odpadami. Podkreślają znaczenie oraz korzyści jakie przyniesie wdrożenie tego modelu gospodarki. Uwagę poświęcają tematom konsumpcji, świadomości ekologicznej oraz upcyklingu, czyli twórczego zagospodarowania odpadów. Wskazują również wybrane przykłady dobrych praktyk na rzecz realizacji gospodarki obiegu zamkniętego.

Partnerami głównymi raportu są IKEA oraz Stena Recycling, a Partnerami wspierającymi Rekopol i Carlsberg Polska.

Pobierz raport

Koalicja „RECONOMY”

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „RECONOMY” zrzesza przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które od lat angażują się w promocję idei zrównoważonej produkcji          i konsumpcji. Projekt powstał z inicjatywy Stena Recycling oraz platformy Dekoeko.com przy współpracy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmy doradczej CSR Consulting i bloga konsumenckiego How to Wear Fair. Koordynatorem Koalicji jest Instytut Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji o Koalicji „RECONOMY” znajduje się na stronie Reconomy.pl