Raport społecznej odpowiedzialności biznesu PZU 2011–2012

27 sierpnia 2013

Dotyczy firmy: PZU,

Raport „PZU 2.0 Zmieniamy się na dobre” obejmuje działania i wyniki w zakresie społecznej odpowiedzialności spółek PZU SA oraz PZU Życie SA za lata 2011-2012. Został on przygotowany na poziomie B+ w oparciu o wytyczne GRI G3 z wykorzystaniem suplementu sektorowego dla branży finansowej.

Będąc liderem rynku ubezpieczeń w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, kładziemy duży nacisk na prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny. Ramy naszych działań wyznaczają zarówno zewnętrzne kodeksy, jak i nasz własny kompas społecznej odpowiedzialności – „Dobre Praktyki w PZU”.

Raportowanie rezultatów w zakresie odpowiedzialnego biznesu staje się obecnie standardem wśród polskich i zagranicznych firm. W raporcie znajdziecie Państwo osiągnięcia PZU z ostatnich lat i nasze plany na przyszłość będące odpowiedzią na wyzwania otoczenia i oczekiwania interesariuszy. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym raporcie będą interesujące i skłonią do dalszych poszukiwań na temat aktywności firmy w obszarze odpowiedzialnego biznesu, do czego zachęcamy.

Wydanie tego raportu nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie, wiedza i opinie tak wielu osób z naszej firmy. Dziękujemy wszystkim pracownikom i zespołom zaangażowanym w przygotowanie raportu.

Źródło: informacja prasowa