Raport „Społeczna odpowiedzialność Sanofi w Polsce”

17 listopada 2020

Dotyczy firmy: Grupa Sanofi,

Raport „Społeczna odpowiedzialność Sanofi w Polsce” to pierwsza tak kompleksowa publikacja nt. działalności z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju firmy Sanofi w Polsce.

Celem publikacji jest zaprezentowanie najważniejszych faktów na temat działalności firmy, jej wpływu na otoczenie oraz opisanie starań podejmowanych w celu działalności zgodnej z zasadadami zrównoważonego rozwoju. Sanofi w Polsce działa już od blisko 35 lat. Firma podkreśla, że jako jedno z największych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce, ma istotny wpływ zarówno na branżę, jak i rozwój gospodarczy kraju i regionu oraz kreowanie miejsc pracy.

– Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 20 lat stara się upowszechniać ideę odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju jako standardu działania firm w Polsce i jest to możliwe tylko dzięki współpracy z organizacjami, które są tego przykładem. Partnerzy Strategiczni Forum, tacy jak firma Sanofi, z którą  współpracujemy nieprzerwanie od 7 lat, są dowodem na to, że można osiągać satysfakcjonujące rezultaty finansowe, dbając równocześnie o korzyści dla  nteresariuszy firmy i jej szeroko rozumianego otoczenia społecznego i środowiska naturalnego. Bez zaangażowania biznesu który chętnie dzieli się własnymi dobrymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem, trudno byłoby inspirować kolejne podmioty.Cieszymy się, że firma Sanofi jest bardzo aktywna w tym zakresie. Działa nie tylko w ramach wewnętrznych inicjatyw FOB, ale też w Grupie Roboczej ds. Konsumenckich działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, którego prace koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Tu, zgodnie ze swoimi kompetencjami, współtworzyła materiał edukacyjny dla konsumentów, poświęcony tematyce zdrowego trybu życia i bezpiecznego przyjmowania leków – pisze na łamach publikacji Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji o działaniach Sanofi w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju przeczytać można w raporcie dostępnym tutaj >>

Źródło: sanofi.pl