Raport „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022”

21 października 2022

Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi badania „Kondycja organizacji pozarządowych”. To już 20 lat! W tym czasie co najmniej 10 razy zmienił się w Polsce rząd, minęło 6 kadencji Sejmu i Senatu, weszliśmy do Unii Europejskiej, a sytuację na świecie i w kraju kształtowały m.in. kryzys gospodarczy, pandemia oraz wojna. A jak zmieniał się polski sektor pozarządowy? Odpowiedz znajdziecie w raporcie „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022”.

Pobierz raport na: kondycja.ngo.pl »

Co znajdziesz w publikacji?

 • Raport z 20 lat badania sektora NGO
 • Omówienie trendów w 14 obszarach tematycznych, m.in. finanse, formy działań, wolontariat, praca w NGO, problemy NGO
 • Komentarze i interpretacje pozwalające lepiej zrozumieć zachodzące zmiany
 • Przystępną, infograficzną formę
 • Krótką historię badania „Kondycja organizacji pozarządowych”

Podsumowanie wybranych trendów:

 • Rośnie liczba zarejestrowanych organizacji, choć jednocześnie spada udział tych, które aktywnie
  działają.
 • Rośnie procent zakładanych fundacji, a spada stowarzyszeń.
 • Przeciętne przychody stowarzyszeń i fundacji zwiększają się pod względem wartości nominalnej,
  jednak ich siła nabywcza nie rośnie.
 • Organizacje coraz częściej korzystają ze środków publicznych. Jednocześnie środki te (szczególnie
  publiczne środki zagraniczne) stanowią coraz większą część w łącznym budżecie wszystkich organizacji.
 • Coraz dotkliwiej organizacje odczuwają problemy związane z biurokracją i formalnymi wymogami
  grantodawców, a także kapitałem ludzkim, m.in. brakiem osób gotowych zaangażować się w działania,
  wypaleniem liderów i liderek.
 • Organizacje są coraz mniej optymistyczne w postrzeganiu warunków funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w najbliższej przyszłości.
 • Stowarzyszenia i fundacje coraz częściej korzystają ze wsparcia wolontariuszek i wolontariuszy, jednak spada liczba osób, na których zaangażowanie może liczyć przeciętna organizacja.