Raport „Kondycja organizacji pozarządowych 2021”

3 marca 2022

Badania Klon/Jawor opublikowały raport “Kondycja organizacji pozarządowych 2021 – najważniejsze fakty”. Zawiera on kluczowe dane z 9. edycji badania “Kondycja organizacji pozarządowych”, które Klon/Jawor realizuje od 2002 roku. Inicjatywie patronuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

W Polsce jest 70 tys. aktywnych organizacji społecznych, które faktycznie prowadzą działalność. W Krajowym Rejestrze Sądowym znajduje się ich znacznie więcej, ale według szacunków GUS działa tylko około połowa z tych zarejestrowanych. Stowarzyszenie Klon/Jawor od 20 lat bada sektor społeczny w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych”. W 2021 roku odbyła się jego 9. edycja, której celem było opisanie bieżącej sytuacji stowarzyszeń i fundacji, a także przyjrzenie się zmianom, które przyniosła pandemia.

Organizacje w czasie pandemii

66% organizacji twierdzi, że pandemia wpłynęła negatywnie na ich sytuację. Potwierdzają to dane na temat zasobów organizacji, zarówno finansowych, jak i ludzkich: zmniejszyły się przychody organizacji, szczególnie tych mniejszych, bardziej lokalnych (w 2020 roku połowa stowarzyszeń i fundacji miała nie więcej niż 26 tys. zł rocznie). Ponadto, ubyło osób pracujących na rzecz organizacji społecznie (w 2021 przeciętna organizacja współpracująca z wolontariuszami i wolontariuszkami mogła liczyć na wsparcie 5 osób rocznie, w 2015 było to 10 osób).

Mimo trudnych warunków działania i mniejszych zasobów, 38% organizacji podjęło w wyniku pandemii nowe działania, między innymi takie, które miały przeciwdziałać jej negatywnym skutkom. Połowa organizacji społecznych przeniosła przynajmniej część działań do Internetu, aby w ten sposób docierać do odbiorców.

Współczesne problemy i wyzwania

Podstawowym wyzwaniem organizacji społecznych, co potwierdza każda edycja badania, jest trudność w dostępie do środków na działania. Wskazuje na niego 67% organizacji. Kolejnymi z bolączek organizacji są obciążenie formalnościami i problemy z biurokracją administracji publicznej. Nadal brakuje też osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania fundacji czy stowarzyszeń, a połowa organizacji zmaga się dziś z utrzymaniem płynności finansowej.

Choć nastroje wśród stowarzyszeń i fundacji nie są najlepsze – 35% organizacji oceniła warunki w 2021 jako gorsze niż w 2020, a co piąta organizacja spodziewa się jeszcze gorszych warunków w 2022 roku w porównaniu do 2021 – zdecydowana większość planuje dalej działać, a 40% chciałoby nawet istotnie rozwinąć swoją działalność w najbliższym czasie.

Raport do pobrania na stronie

Źródło: inf. pras.