Raport „Kobiety w finansach” – Polska przykładem dla Europy i świata?

9 listopada 2015

W zarządach firm i instytucji polskiego sektora finansowego kobiety stanowią jedynie 16,8%, zaś wśród prezesów jest ich zaledwie 9,7%, – wynika z raportu „Kobiety w finansach”, zrealizowanego przez Instytut Innowacyjna Gospodarka na rzecz inicjatywy „Znane Ekspertki”. Chociaż wyniki te pokazują ogromną dysproporcję pomiędzy płciami, na tle Europy i świata Polska wypada zaskakująco dobrze. W raporcie zaprezentowano m.in. TOP 10 kobiet branży finansowej w Polsce oraz listę 200 najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora finansowego.

Chociaż kobiety stanowią większość pracowników polskiego sektora finansowego (60,9% według raportu „Znanych Ekspertek”), to zajmują już tylko 43,7% stanowisk kierowniczych. Im wyżej w strukturach firm i instytucji, tym udział pań maleje. W zarządach jest ich już tylko 16,8%. Pod względem liczby kobiet w zarządach, najlepiej wypadają sektor ubezpieczeniowy i powszechne towarzystwa emerytalne. Panie zajmują w nich po 21,2% stanowisk. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz sektora bankowego – odsetek kobiet w zarządach wynosi w nich kolejno 13,9% i 11,9%.

Również w radach nadzorczych instytucji finansowych widać zdecydowaną przewagę mężczyzn. Odsetek kobiet w tych gremiach w Polsce wynosi zaledwie 12,3%. Najwięcej, bo 15,9% tych stanowisk przypada kobietom w przypadku sektora bankowego. Najmniej kobiet w radach nadzorczych ma sektor ubezpieczeniowy – jedynie 9,4%. W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych odsetek ten wynosi 11,1 %, zaś powszechnych towarzystw emerytalnych – 11,3%.

Jak wynika z raportu, w zarządach i radach nadzorczych około 1/3 analizowanych firm i instytucji nie ma ani jednej kobiety. To pokazuje skalę zdominowania tego sektora przez męski punkt widzenia. Należy jednak pamiętać, że badania prowadzone przez McKinsey, czy IMF pokazały, że banki, w których zarządach było ponad 20% kobiet znacznie lepiej dały sobie radę podczas kryzysu gospodarczego. Jednak widząc, że branża finansowa nie daje im szansy na awans na najwyższe stanowiska w firmie, kobiety stają się coraz mniej zainteresowane karierą w tej dziedzinie, co z pewnością będzie niekorzystne dla rynku – mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorka projektu „Znane Ekspertki” i prezes Headlines Porter Novelli.

Pomimo tego, że panie w polskich finansach są reprezentowane na stanowiskach kierowniczych w niskim stopniu, autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że na tle innych państw Europy i świata wypadamy zaskakująco dobrze. Według badań przedstawionych w raporcie, niemal co dziesiąte stanowisko prezesa zarządu firmy lub instytucji polskiego sektora finansowego zajmuje kobieta. Co ciekawe, jest to ponad dwa razy więcej niż wynosi średnia światowa. Przeprowadzone w 2014 r. przez Oliver Wyman badanie „Women in financial services” na 150 firmach sektora finansowego z całego świata, wykazało, że kobiety zajmują średnio jedynie 4% stanowisk CEO, podczas gdy według raportu „Kobiety w finansach” wskaźnik ten w Polsce wynosi 9,7%. Rezultat ten jest także lepszy w porównaniu ze średnią zajmowanych stanowisk prezesów zarządów w biznesie w Polsce, która wynosi 5%.

Dobry wynik naszego kraju na tle innych państw może wynikać z faktu, że wiele firm polskiego sektora finansowego wprowadza specjalne programy na rzecz rozwoju karier kobiet. Przykładem jest np. polski oddział firmy MasterCard. – W polskim biurze MasterCard połowa pracowników to właśnie kobiety, również w zespołach tradycyjnie postrzeganych jako męskie środowisko pracy, na przykład w dziale sprzedaży. Pracują również w działach technologicznych lub w zespołach związanych z rozwojem rynku, osiągając wspaniałe wyniki – mówi Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe. – MasterCard kładzie ogromny nacisk na różnorodność i przeciwdziałanie wykluczeniu. Posiadamy programy poświęcone rozwojowi kobiet. Jednym z obszarów, na których koncentrujemy wysiłki jest społeczność „Women in Technology”, której celem jest wzrost zatrudnienia kobiet w działach technologicznych w naszej organizacji. Współpracujemy również ze społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania zainteresowań technologicznych u dziewcząt. Nie ograniczamy się do wdrażania technologii płatniczych, ale swoimi działaniami dążymy także do wyrównywania szans i znoszenia nierówności – dodaje.

Chociaż ogólna tendencja jest dla kobiet niekorzystna, autorzy raportu zwrócili uwagę na panie, którym udało się osiągnąć sukces w branży finansowej, prezentując listę 200 najbardziej wpływowych kobiet tego sektora. W dużej mierze, właśnie dzięki sukcesom tych pań, polska branża finansowa pozytywnie wyróżnia się na świecie pod względem obecności kobiet na najwyższych stanowiskach.

Raport powstał pod osobistym patronatem Pani Minister Izabeli Leszczyny, pełnomocnika rządu ds. informacji edukacji finansowej oraz pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich.

W raporcie został także zaprezentowany prestiżowy ranking TOP 10 polskiego sektora finansowego w Polsce. Ranking dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora finansowego powstał na podstawie wskazań respondentów instytucji finansowych. Z listy 20 kobiet najczęściej wskazywanych przez badane firmy, kapituła w składzie m.in. prof. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska, Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich, Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe, Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, prof. Jan Rostowski, były Minister Finansów wybrała TOP 10 kobiet polskiego sektora finansowego.

Dziesięć najbardziej wpływowych kobiet polskich finansów to:

  • Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy
  • Danuta Hübner, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
  • Lidia Jabłonowska-Luba, Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.
  • Małgorzata Kołakowska, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
  • Izabela Leszczyna, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
  • Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, VISA Europe
  • Iwona Sroka, Prezes Zarządu, KDPW S.A.
  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Dyrektor ds. Instytucji Finansowych, EBOiR
  • Katarzyna Zajdel-Kurowska, Członek Zarządu NBP
  • Helene Zaleski, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Alior Bank S.A.

Jakie działania należy podjąć, aby kobiety liczniej zasiadały na najwyższych stanowiskach zarządczych? Na pewno kluczowe są ułatwienia, mające na celu uzyskanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym oraz wprowadzenie przyjaznych dla życia rodzinnego praktyk i rozwiązań w codziennej pracy managera. Bardzo potrzebne są również programy coachingowo – mentorskie dla kobiet. Jednak najważniejsze jest wparcie ze strony tych Pań, które osiągnęły już sukces i zajmują najwyższe stanowiska managerskie. To właśnie one powinny być przykładem dla innych i pomagać kobietom w przełamywaniu męskiej dominacji w zarządach.