Raport HBRP na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju

17 maja 2019

W najnowszym wydaniu magazynu Harvard Business Review Polska ukazał się raport poświęcony realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Redaktor Joanna Socha podsumowała w nim zaangażowanie biznesu w Polsce w postanowienia Agendy 2030. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem merytorycznym publikacji.

Materiał „Jak polski biznes realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju” bada realizacje zadań w oparciu o wyniki publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Komentarza eksperckiego udzieliła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

„Spośród firm, które podzieliły się najlepszymi praktykami, 60 to przedsiębiorstwa małe lub średnie. Największa firma, która zgłosiła dobre praktyki, zatrudnia około 60 tysiścy osób, najmniejsza to jednooosobowa działalność. Oznacza to, że wielkość firmy nie stanowi dziś przeszkody w tym, żeby prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny. Co ciekawe, również coraz więcej nowych przedsiębiorstw, w tym start-upów, odpowiedzialność ma wpisaną w model biznesowy.”

Wiele miejsca w publikacji zostało poświęcone kwestiom środowiskowym:

„Cieszy nas, że firmy licznie zgłaszają praktyki odnoszące się do działań na rzecz klimatu oraz tworzenia zrównoważonych miast i społeczności. Ale większość z tych praktyk obejmuje działania edukacyjne, a to zdecydowanie za mało. Pocieszeniem jest to, że na znaczeniu zyskują programy związane z kształtowaniem gospodarki obiegu zamkniętego czy stosowaniem podejścia zero waste” – mówi Marzena Strzelczak.

Na raport składa się również debata ekspertów oraz dobre praktyki CSR. W raport zaangażowały się następujące firmy partnerskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Deloitte, Santander Bank Polska, Lafarge, PKN Orlen, Kompania Piwowarska.

Pobierz RAPORT >>

Źródło: Informacja własna na podstawie „Harvard Business Review Polska” (maj 2019), s. R1-R24.