Raport BCtA oraz GRI o wpływie sektora prywatnego na Cele Zrównoważonego Rozwoju

26 września 2016

BCtA i GRI opublikowało raport, który zawiera informacje o wkładzie sektora prywatnego w realizację zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ (SDGs). Ewoluowały one na podstawie Milenijnych Celów Rozwoju (MDG).

Raport Measuring Impact: How Business Accelerates the Sustainable Development Goals (pdf) stanowi pierwsze spojrzenie na zaangażowanie rządu w obszarze sektora prywatnego. Jakie narzędzia biznesowe mogą posłużyć do pomiaru wpływu oraz raportowania zrównoważonego rozwoju. Jak mogą przyczynić się do pomiaru, monitorowania oraz przyspieszenie wkładu biznesu w realizację celów globalnych. Raport stanowi odpowiedź na dwa uzupełniające się trendy- zwiększenie zaangażowania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie zainteresowania sektora publicznego w realizacje wkładu zrównoważonych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Publikacja zawiera informacje z zakresu mierzenia oraz raportowania społecznego oddziaływania, które mogą zostać wykorzystane przez rządy i przedsiębiorstwa. Pozwoli im zrozumieć, jak sektor prywatny może przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonej gospodarki oraz świata.

Więcej informacji na stronach GRI