Dodatek Ranking Odpowiedzialnych Firm w Dzienniku Gazecie Prawnej

28 kwietnia 2014

Wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną 28 kwietnia br. ukazał się dodatek podsumowujący VIII edycję Rankingu Odpowiedzialnych Firm, której Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym.

Dodatek Dziennika Gazety Prawnej zawiera całościowe zestawienie tegorocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm wraz  z podziałem na branże. Na jego łamach zostały opisane dobre praktyki firm oraz zabrali głos eksperci, w tym prezeska FOB Mirella Panek-Owsiańska.

„Wydaje się, że wśród liderów CSR w Polsce nastał już czas na zrozumienie, że wpływ na otoczenie trzeba i można mierzyć. Co prawda wśród kadry menedżerskiej panuje jeszcze często przekonanie, że społeczna odpowiedzialność to miękka część działalności przedsiębiorstwa, że miernikiem wciąż może być symboliczny uśmiech dziecka, ale istnieją już narzędzia pomiaru w poszczególnych obszarach i są coraz częściej stosowane w firmach. Wyzwaniem będzie teraz ich skoordynowanie i zastanowienie się, co chcemy mierzyć i jak to dalej pokazywać, jak raportować”, mówiła w debacie dodatku „Wpływ firmy na otoczeniem można – i trzeba – mierzyć” prezeska FOB, Mirella Panek-Owsiańska.

W oddzielnym komentarzu prezeska FOB podniosła również kwestię znaczenia przywództwa w biznesie: „Wiek XXI będzie należał do liderek, a firmy, które odpowiednio wcześnie to zrozumieją i zaakceptują, mają szansę na szybsze wdrożenie polityki zarządzenia różnorodnością”.

Więcej o Rankingu Odpowiedzialnych Firm tutaj.

Pobierz dodatek