Ranking Odpowiedzialnych Firm: CEMEX Polska ponownie wśród liderów

1 lipca 2022

Dotyczy firmy: CEMEX Polska, Deloitte,

CEMEX Polska w XVI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajął 3. miejsce w kategorii „Produkcja przemysłowa i chemiczna” oraz 9. miejsce w klasyfikacji ogólnej. W ten sposób twórcy Rankingu docenili działania firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki zestawienia poznaliśmy 30 czerwca br.

Ranking Odpowiedzialnych Firm (ROF) powstaje w oparciu o ocenę jakości systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. W zestawieniu uwzględniane są spółki działające w Polsce, które wypełnią ankietę przygotowaną na potrzeby Rankingu. Tegoroczna ankieta składała się z 50 pytań, podzielonych na 3 części: poziom strategiczny, poziom operacyjny i wybrane wyniki. W klasyfikacji ogólnej uwzględniono w sumie 62 spółki. Każda z firm została także sklasyfikowana w odpowiedniej kategorii branżowej. W obu klasyfikacjach CEMEX Polska uplasował się na czołowych miejscach – firma zajęła 9. pozycję w generalnym zestawieniu, a także 3. lokatę w kategorii „Produkcja przemysłowa i chemiczna”.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu od lat stanowi bardzo istotny element strategii CEMEX Polska. W ostatnim czasie, z uwagi na okoliczności: ciągle trwającą pandemię czy wojnę toczącą się u naszych granic, zaledwie dwadzieścia kilometrów od naszego największego zakładu Cementowni Chełm, staje się ona dla nas jeszcze ważniejsza. Cieszymy się, że pozytywny wpływ naszych działań na społeczność lokalną w ostatnim roku został po raz kolejny doceniony przez organizatorów Rankingu Odpowiedzialnych Firm – mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

O Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm został opracowany po raz pierwszy w 2007 roku. Od 2018 roku za organizację Rankingu odpowiada Koźmiński Business Hub. Partnerem merytorycznym zestawienia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przeglądu ankiet wypełnionych przez uczestników dokonuje Deloitte.

Źródło: inf. pras.