Ranking Odpowiedzialnych Firm 2022 – zgłoś się do 16. edycji

29 kwietnia 2022

Ranking Odpowiedzialnych Firm to uznane zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania, nastawione na badanie poziomu przygotowania biznesu na różnorodne wyzwania najbliższej przyszłości. Organizatorem rankingu jest Kozminski Business Hub, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym.

Ranking powstaje w oparciu o wyniki prezentowane samodzielnie przez firmy w ankiecie i poddane weryfikacji, zgodnie z zastrzeżoną metodologią przygotowaną przez autorów – Bolesława Roka, Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, dziennikarza.

Jak wziąć udział?

Uczestnictwo w Rankingu jest bezpłatne i dobrowolne. Wypełnianie ankiety przez upoważnionego przedstawiciela spółki odbywa się zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety należy zapoznać się z Regulaminem Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2022.

Jedynym warunkiem wzięcia udziału w ROF jest wypełnienie ankiety, a żeby stać się uczestnikiem, wystarczy wysłać e-mail pod adres: ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl.

Co nowego w ROF 2022?

W tegorocznej ankiecie zawarto 50 pytań o zróżnicowanym charakterze w trzech częściach: poziom strategiczny (I), poziom operacyjny (II), wybrane wyniki (III). Pierwsze dwie części to zestaw pytań zamkniętych, które niekiedy wymagają uzupełnienia, w postaci np. wskazania podstawy udzielonej odpowiedzi. Jak co roku pojawiły się nowe lub zmienione pytania. Tak, by nadążać za zmianami, które dokonują się w naszym otoczeniu. W trzeciej części znajdziemy zaś dziesięć pytań o wybrane wyniki spółki – w odróżnieniu do ankiety z minionego roku, tym razem uwzględniamy każdą z odpowiedzi.

Tegoroczna nowość to także nowy sposób wypełniania ankiety. Tym razem to aplikacja on-line na platformie Koźmiński Business Hub pod adresem www.kozminskihub.edu.pl. Wypełnianie ankiety powinno być szybkie i proste. Należy jedynie założyć konto w systemie, co zajmuje kilkanaście sekund. I praktycznie od razu można rozpocząć wypełnianie ankiety, także w ramach pracy zespołowej – w każdej chwili można zaprosić do współpracy kolejne osoby, udzielając im dostępu do wypełnianego dokumentu.

Startupy Pozytywnego Wpływu

Już od trzech lat Rankingowi Odpowiedzialnych Firm towarzyszy niezależna część: „ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu”. Jest ona kierowana do „młodych” przedsiębiorstw, które z wielką pasją realizują innowacyjne modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie. Dzięki pracy jury, zostanie opublikowana lista najbardziej obiecujących startupów pozytywnego wpływu, istotnych z punktu widzenia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także specjalny raport, prezentujący najnowsze trendy widoczne w tym ekosystemie w Polsce.

Więcej informacji: www.rankingodpowiedzialnychfirm.pl

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego, natomiast partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przeglądem odpowiedzi zajmuje się Deloitte, a partnerem medialnym pozostaje Dziennik Gazeta Prawna. Autorami Rankingu Odpowiedzialnych Firm niezmiennie od piętnastu już lat są profesor Bolesław Rok oraz Jarosław Horodecki, analityk i redaktor.

Źródło: rankingodpowiedzialnychfirm.pl