Rafał Trzaskowski podpisał Kartę Różnorodności w imieniu m.st. Warszawy

17 maja 2022

Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy, 17 maja br. podpisał Kartę Różnorodności, międzynarodową inicjatywę pod egidą Komisji Europejskiej, a w Polsce koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Karta to zobowiązanie m.in. do do rozwoju strategii i polityk równego traktowania i zarządzania różnorodnością poprzez budowanie włączającego miejsca pracy.

Karta Różnorodności została podpisana przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego 17 maja 2022 r. w warszawskim Ratuszu w obecności Marzeny Strzelczak – prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, polskiego koordynatora Karty Różnorodności.

– Nie tylko podpisujemy Kartę Różnorodności, ale chcemy być jej ambasadorem. Podkreślamy w ten sposób, że Warszawa jest dla wszystkich. Warszawianki i warszawiacy są nie tylko równi, ale także różni. Chodzi nie o sam symbol, ale o konkretne działania, które będziemy podejmować – powiedział podczas uroczystości Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

 

– Warszawa po raz kolejny podkreśla to, że jest miastem otwartym, przeciwdziałającym dyskryminacji, podkreślającym różnorodność i wartości z niej płynące. Miastem, które stawia na dialog i na komunikację – dodała Karolina Zdrodowska, Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego m.st. Warszawy.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. W Polsce Karta Różnorodności funkcjonuje jest od 2012 roku, a jej koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Będąc jednym z największych pracodawców w Warszawie, mamy świadomość konieczności poszanowania różnorodności i wielokulturowości naszych pracowników i pracowniczek. Zależy nam na budowaniu otwartości i tolerancji w całej organizacji. Wiemy, że w ten sposób upowszechniamy przestrzeganie praw, przeciwdziałamy dyskryminacji oraz minimalizujemy inne przejawy przemocy w Urzędzie, a tym samym wpływamy na postawy społeczne – mówi Elżbieta Markowska, Dyrektor Magistratu m.st. Warszawy.

Równe szanse w Urzędzie m.st. Warszawy

Wśród prowadzonych już działań Urzędu m.st. Warszawy w tym obszarze można wymienić m.in. wdrożoną formalną procedurę rozwiązywania zgłoszonych przypadków dyskryminacji, mobbingu i molestowania, dopłaty do żłobka lub przedszkola dla osób zatrudnionych w urzędzie czy dofinansowania do wyprawki szkolnej i wypoczynku dla dzieci. Wszystkie placówki zostały też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prowadzony jest także projekt „Equal chances – equal work” („Równe szanse – równa praca”), którego celem jest zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników urzędu.

Obecnie Warszawa opracowuje Plan Równości Płci, w którego tworzenie będą zaangażowane osoby pracujące w urzędzie.

Partnerstwo stolicy na wielu poziomach

Podpisanie Karty Różnorodności to kolejna inicjatywa m.st. Warszawy podjęta we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W marcu br. obie instytucje podpisały list intencyjny w sprawie wspierania osób uchodźczych z Ukrainy, a w maju – będącym Miesiącem Różnorodności – Warszawa została partnerem samorządowym 9. Targów CSR – największego w Polsce wydarzenia w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Targi CSR odbędą się 25 maja br. w Warszawie (Centrum EXPO XXI) i będą spotkaniem świata biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z szerokim gronem interesariuszy. Urząd m.st. Warszawy wesprze wydarzenie komunikacyjnie, a przedstawiciel urzędu weźmie udział w uroczystym otwarciu 9. Targów CSR i przywita gości oraz uczestników.

Więcej informacji o Karcie Różnorodności na stronie kartaroznorodnosci.pl  oraz w mediach społecznościowych (LinkedIn, Facebook).

Więcej informacji o 9. Targach CSR na www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR oraz w mediach społecznościowych (LinkedIn, Facebook).