Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę dotyczącą ujawniania danych pozafinansowych

1 października 2014

Rada Unii Europejskiej oficjalnie 29 września przyjęła dyrektywę dotyczącą ujawniania danych pozafinansowych i informacji na temat różnorodności przez firmy zainteresowania publicznego.

Nowe zasady będą wymagały od największych firm w Unii Europejskiej ujawniania w cyklu rocznym szeregu informacji. Należą do nich kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, respektowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Dane dotyczące tych obszarów będą musiały być poparte opisany polityki firmy na tym obszarze, wynikami i czynnikami ryzyka.

Państwa członkowskie mają do 2016 roku czas na implementację nowej dyrektywy. Pozwoli to na objęcie obowiązkowym raportowaniem dane począwszy od roku fiskalnego 2017. W tym momencie trudno jednak wskazać jakie firmy w Polsce oraz na jakich zasadach będą zobligowane do raportowania. Dyrektywa nie wskazuje także na konieczność wydawania raportów społecznych. W Polsce implementacją dyrektywy zajmuje się Ministerstwo Finansów.

Źródło: CSR Europe