Raben o odpowiedzialnej konsumpcji żywności w #OdPOWIEDZialnie

17 stycznia 2020

Dotyczy firmy: Grupa Raben,

Ukazał się 9 odcinek #OdPOWIEDZialnie z udziałem Grupy Raben, w ramach którego Jakub Krzewina podsumował globalny problem marnowania żywności.  

Z filmu z udziałem Jakuba Krzewiny, menedżera ds. CSR i komunikacji wewnętrznej w Grupie Raben, dowiedzieć można m.in.:

 • ile jedzenia przeciętny Polak marnuje corocznie
 • ile tirów jest potrzebnych jest do przewiezienia zmarnowanej żywności
 • dlaczego jest ważne wspieranie banków żywności

Zachęcamy do wykorzystywania filmów podczas szkoleń, zajęć ze studentami czy spotkań z kontrahentami i partnerami społecznymi. Już wkrótce w mediach Forum Odpowiedzialnego Biznesu kolejne odcinki cyklu #OdPOWIEDZialnie. Poprzednie znajdziecie tutaj:

 1. https://bit.ly/2MgJ870
 2. https://bit.ly/36VHeAQ
 3. https://bit.ly/35IpIjk
 4. https://bit.ly/2PHvI6g
 5. https://bit.ly/36U39rZ
 6. https://bit.ly/36U39rZ
 7. https://bit.ly/39KlcTT
 8. https://bit.ly/2TyO0cm

Źródło: informacja własna