Quo vadis polski CSR?

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 12 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
30 grudnia 2011

Wiceminister Rafał Baniak, Mirella Panek Owsiańska – Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Grzegorz Szczepański – Grupa Żywiec, mówili o polskiej drodze do społecznej odpowiedzialności biznesu. Program BIZON (Radio PIN 20.11.2011) Źródło