PZU z pomocą dla Ukraińców i Ukrainek

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 2 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
17 marca 2022

Dotyczy firmy: PZU,

Grupa PZU aktywnie działa na rzecz pomocy obywatelom i obywatelkom Ukrainy. Firma organizuje zbiórki darów i pieniędzy, a także pomaga w transporcie rzeczy na granicę polsko-ukraińską. Jednocześnie m.in. finansuje 30-dniowe OC komunikacyjne oraz dostęp do opieki medycznej w placówkach PZU Zdrowie świadczących usługi w ramach NFZ. 

Od 28 stycznia br. w centrali PZU działa sztab kryzysowy, który monitoruje na bieżąco sytuację i podejmuje decyzje dotyczące spółek i pracowników PZU Ukraina oraz pomocy dla uchodźców i uchodźczyń. Działania są wdrażane systemowo w różnych obszarach – od zapewnienia obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych tym, którzy wjeżdżając do Polski ich nie posiadają, przez pomoc medyczną, rzeczową i finansową, aż po zapewnienie aktywności sportowych dzieciom z Ukrainy.

– Pomoc ukraińskim koleżankom i kolegom jest dla nas sprawą pierwszorzędną. Wiele z tych osób pozostało na miejscu, by walczyć o swój kraj. Pomagamy natomiast ich rodzinom. Część już dotarła do Polski i jest pod naszą opieką. Mamy też kontakt z kolejnymi zmierzającymi ku polskiej granicy. PZU zapewnia im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów, środki niezbędne do życia – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Uchodźcy i uchodźczynie ukraińscy mogą skorzystać z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, badań oraz konsultacji specjalistycznych w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie, które świadczą usługi w ramach NFZ. Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., czyli od daty wybuchu wojny. W ciągu ostatnich dwóch tygodni lekarze PZU Zdrowie udzielali również pomocy w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim. Oddelegowani medycy pełnili dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Tomaszowie Lubelskim, dokąd trafiają uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy potrzebujący opieki medycznej.

Grupa PZU jest także operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (800 137 200). Zapewnia ona przybywającym do Polski obywatelom_kom Ukrainy dostęp do profesjonalnej pomocy konsultantów i lekarzy poza godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej: w nocy, w weekendy i święta. Jest obsługiwana m.in. w języku ukraińskim (gov.pl/tpk). Nalepki z numerem infolinii medycznej zostały umieszczone przez wolontariuszy PZU na 15 000 powerbankach, które PZU zakupił dla potrzebujących i dostarczył do punktów na granicy.

Źródło: inf. pras.