PZU wspiera pobyt European Union Youth Orchestra w Warszawie

18 kwietnia 2013

Dotyczy firmy: PZU,

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i wspieranie młodzieży wybitnie zdolnej to jedne z kluczowych obszarów zaangażowania społecznego PZU. W ramach realizacji tych celów PZU wsparło finansowo kwietniowy przyjazd do Polski European Union Youth Orchestra, młodzieżowej orkiestry składającej się ze 119 młodych muzyków z 27 krajów Unii Europejskiej. Przyjazd orkiestry do Polski będzie połączony z inauguracją europejskiej nagrody kulturalnej EUYO ‘Great Europeans’, której pierwszym laureatem będzie znamienity polski kompozytor Witold Lutosławski.

European Union Youth Orchestra tworzą młodzi utalentowani muzycy w wieku od 16 do 26 lat, pochodzący ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. Ich wiosenna trasa koncertowa obejmie Szwajcarię, Włochy, Polskę i Hiszpanię. Koncert EUYO pod dyrekcją światowej klasy dyrygenta Vladimira Ashkenazy’ego odbędzie się 10 kwietnia o 19.30 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Współpraca z EUYO jest elementem działań z zakresu zaangażowania społecznego PZU, którego jednym z głównych celów jest wspieranie zdolnej młodzieży. Firma jest fundatorem Stypendiów im. Bronisława Geremka, dedykowanym najbardziej utalentowanym studentom kierunków humanistycznych. Od 2012 roku PZU jest również partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, stowarzyszenia, które realizuje autorski program pomocy wybitnie zdolnym. Podczas pobytu w Warszawie EUYO wraz z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci zorganizują warsztaty dla swoich podopiecznych. Pozwolą one młodym muzykom wymienić się doświadczeniami oraz doskonalić umiejętności pod okiem Vladimira Ashkenazy’ego i Marshalla Marcusa, Dyrektora Generalnego EUYO. Podopieczni Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci wezmą również udział w próbie generalnej koncertu.

PZU, jako największy polski ubezpieczyciel, dba o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez objęcie Mecenatu nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z jego najważniejszym oddziałem w Sukiennicach. Wsparcie działalności EUYO przyczyni się do promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej. W kwietniu zostanie zainaugurowana nagroda EUYO „Great Europeans”, ustanowiona w celu wyróżnienia oraz podkreślenia dokonań osób, które w swoim prywatnym i zawodowym życiu przyczyniły się do kulturalnego, a przede wszystkim muzycznego rozwoju młodzieży. Pierwszym wyróżnionym będzie polski kompozytor Witold Lutosławski (1913 – 1994), którego setna rocznica urodzin jest uroczyście obchodzona w tym roku w Polsce.

Fundacja PZU koncentruje swoją działalność na wspieraniu rozwoju edukacji i ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego działalność EUYO doskonale wpisuje się w naszą strategię zaangażowania społecznego. Dzięki nawiązanej współpracy możemy wspierać najbardziej utalentowanych młodych polskich muzyków, a także promować polską kulturę oraz upamiętniać wielkich Polaków jak Witold Lutosławski – powiedział Bogdan Benczak, Prezes Fundacji PZU.

PZU dąży również do zapewnienia młodzieży równych szans dla rozwoju intelektualnego i zawodowego poprzez m.in. wspieranie edukacji na terenach wiejskich i w małych miastach. PZU za pośrednictwem Fundacji PZU realizuje swoje cele poprzez partnerstwa z wieloma cenionymi Fundacjami oraz własny konkurs grantowy. Od lat firma dofinansowuje Program Stypendiów Pomostowych, prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, ułatwiając uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin, podjęcie nauki na wyższych uczelniach. PZU wspiera również działalność Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

Źródło: materiały prasowe