PZU partnerem programu Climate Leadership

16 lutego 2022

Dotyczy firmy: PZU,

PZU dołącza do programu Climate Leadership realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. To partnerstwo wpisuje się w realizację strategii ubezpieczyciela ogłoszonej w 2021 r. Zakłada ona budowanie sukcesu Grupy PZU w oparciu o nowoczesne modele biznesowe, uwzględniające elementy zrównoważonego rozwoju i wyznaczanie standardów w tym zakresie na rynku finansowym.

PZU, główny podmiot największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, przystąpił do 3. edycji programu Climate Leadership organizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od ponad 30 lat działa w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizując misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Tym samym PZU dołączył do społeczności liderów biznesu, którzy rozumieją konieczność ograniczenia wpływu środowiskowego i dostrzegają w tym szansę na rozwój. W ramach programu uczestnicy współpracują z niezależnymi ekspertami i zewnętrznymi instytucjami, dążąc do osiągnięcia postawionych celów klimatycznych, a następnie wdrażają rozwiązania zmniejszające ich wpływ na klimat. Eksperci zwracają uwagę na obowiązujące trendy i wskazują, że bycie częścią zmiany jest korzystnym rozwiązaniem zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

– „Rozwój w równowadze – Strategia ESG dla PZU SA i PZU Życie SA na lata 2021-2024” to bardzo istotny filar strategii Grupy PZU „Potencjał i wzrost” ogłoszonej w 2021 r. Zgodnie z jej założeniami, miarą sukcesu biznesowego są dla nas nie tylko wyniki finansowe, ale także osiąganie ich w zrównoważony sposób. Jest to możliwe wyłącznie przez prowadzenie biznesu z poszanowaniem kwestii środowiskowych, społecznych i w zgodzie z najlepszymi praktykami w zakresie ładu korporacyjnego. Partnerstwo z UNEP/GRID-Warszawa pozwoli na realizację przyjętych celów dotyczących neutralności klimatycznej i wyznaczanie standardów w tym zakresie na rynku finansowym – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

W dotychczasowych dwóch edycjach programu Climate Leadership udział wzięły 23 firmy, które wraz z ekspertami, przedstawicielami ministerstw, samorządów i jednostek badawczych wypracowywały rozwiązania wpływające na neutralizację wpływu biznesu na środowisko. Pozwoliło to na zwiększenie ich innowacyjności, a co za tym idzie przewagi konkurencyjnej. Ponadto uczestnicy Climate Leadership zyskali wparcie w osiąganiu zamierzonych celów z zakresu neutralności klimatycznej, inspirując inne przedsiębiorstwa i pokazując, że rozwój może iść w parze z troską o klimat.

Zaangażowanie ubezpieczyciela w program Climate Leadership jest związane ze strategią ESG Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej działalności własnej do 2024 roku. By ten cel osiągnąć, spółki docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, ograniczały zużycie wielu zasobów (m.in. energii, paliw), a także zwiększały udział samochodów hybrydowych oraz elektrycznych w firmowych flotach. PZU planuje, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się też jego kooperanci i partnerzy biznesowi, a do roku 2050 także klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni. Największy polski ubezpieczyciel nie tylko sam się „zazielenia”, ale też aktywnie wspiera transformację klimatyczną polskiej gospodarki. Zaangażował dotąd 150 mln zł w finansowanie rozbudowy lądowych farm wiatrowych, przystąpił do szerokiego porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz do porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, kupił też obligacje ESG za kwotę 300 mln zł. Niedawno PZU wprowadził także unikatowe na rynku ubezpieczenia instalacji OZE dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Źródło: Mat. pras.