PZU partnerem Akademii Mediów – szkoleń dla przyszłych dziennikarzy ekonomicznych

19 listopada 2012

Dotyczy firmy: PZU,

Akademia Mediów jest wspólnym projektem Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kluczowych redakcji ekonomicznych oraz największych polskich firm. Projekt skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych i prawniczych, którzy chcą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie biznesowe we współpracy z mediami.

Podczas czterech weekendowych sesji szkoleniowych odbywających się na przełomie listopada i grudnia, uczestnicy wezmą udział m.in. w warsztatach dziennikarskich, warsztatach językowych, kameralnych spotkaniach z osobistościami świata biznesu i mediów oraz debatach z ekspertami – przedstawicielami partnerów merytorycznych projektu. Najlepsi uczestnicy Akademii będą mieli możliwość odbycia stażu w redakcjach partnerskich.

Wśród partnerów merytorycznych Akademii Mediów jest PZU. To kolejny projekt Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, którego PZU jest partnerem. Co roku w sezonie letnim PZU wspiera Akademię Liderów Rynku Kapitałowego, w której Radzie Programowej zasiada Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA, a w gronie ekspertów znajdują się menedżerowie PZU prowadzący wykłady i warsztaty dla uczestników.

Uroczysta inauguracja Akademii Mediów odbędzie się dziś o 18.30 na GPW w Warszawie. Debata towarzysząca uroczystości będzie dotyczyła roli nowych mediów w kształtowaniu ekonomicznej świadomości społeczeństwa.

Więcej informacji na temat Akademii Mediów można znaleźć na stronie dedykowanej projektowi: www.paga.org.pl/akademiamediow

Partnerstwo PZU z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi jest elementem wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży w Polsce, jednego z kluczowych obszarów zaangażowania społecznego PZU. W tym roku PZU został partnerem strategicznym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, stowarzyszenia, które realizuje autorski program pomocy wybitnie zdolnym. PZU jest również fundatorem Programu Stypendiów Pomostowych, prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Stypendiów im. Bronisława Geremka, dedykowanym najzdolniejszym studentom kierunków humanistycznych. Wraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości PZU organizuje Konkurs IDEA skierowany do gimnazjalistów oraz wspiera obchody Dnia Przedsiębiorczości. Fundacja PZU prowadzi także własny konkurs grantowy, który ma na celu wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Źródło: Materiały prasowe