FOB partnerem merytorycznym Igrzysk Wolności

29 sierpnia 2023

„Punkt zwrotny” – pod tym hasłem między 15 a 17 września w EC1 Łódź odbędzie się kolejna edycja Igrzysk Wolnośći! Podczas dziesiątek paneli dyskusyjnych, okrągłych stołów,  spotkań literackich i wykładów będziemy dyskutować na tematy związane m.in. z kryzysem  klimatycznym, równością, edukacją, biznesem, prawami człowieka, gospodarką, przyszłością  Europy i Unii Europejskiej.

Podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji Igrzysk Wolności w Łodzi, nowe pokolenie ekspertek i ekspertów, organizacji pozarządowych, biznesu, polityczek i polityków przedstawi propozycję zmian, drogę do okiełznania niepewności i perspektywę na przyszłość: zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym. W roli prelegentki wystąpi między innymi Monika Kulik, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która opowie o odpowiedzialnym biznesie w dobie nieprzewidywalnych kryzysów oraz o różnorodności i inkluzywności w perspektywie rynku pracy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznymi wydarzenia.

Wśród paneli pojawią się:

  • rozmowa z Jonathanem Littellem o obliczach wojny,
  • wystąpienie Michaela Ignatieffa wokół demokratycznej wolności i jej zagrożeń,
  • „Europa jakiej nie znamy. Nowe podziały i sojusze transatlantyckie” z  udziałem Anne Applebaum,
  • debata Wojciecha Konończuka, Elżbiety Łukacijewskiej i Marty Poślad o tym, jak zmienić najbardziej restrykcyjne prawo antyaborcyjne w Europie,
  • ścieżka tematyczna „100 Zielonych Dni”, poświęcona wyzwaniom zielonej transformacji,
  • dyskusja „Nie bój się mówić. Punkty zwrotne w narracjach LGBT+”, w której udział wezmą  m. in. Renata Lis czy Daniel Rycharski.

Pełen program dostępny na stronie.

Igrzyska Wolności to największy festiwal idei w Europie Środkowo-Wschodniej, unikalne  interdyscyplinarne forum, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni  spotkania ludzi kultury, polityki, biznesu i życia publicznego z różnych branż. Wydarzenie  prowokuje do dyskusji o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoją społeczeństwa  Zachodu w XXI wieku. To oddolnie organizowane forum tworzone przez organizację  pozarządową – Fundację Liberté! Igrzyska Wolności od lat stanowią egalitarną platformę  wymiany myśli i poglądów. Łączą wysoki poziom merytoryczny dużą dostępnością, a budując  płaszczyznę dialogu – zachęcają do stawiania wspólnej diagnozy rzeczywistości. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym tegorocznej edycji wydarzenia.

Źródło: inf. pras.