Publikacja KPMG „Frontiers in Finance”

31 lipca 2020

Dotyczy firmy: KPMG,

Obecnie można zaobserwować, że – zarówno globalnie, jak i lokalnie – kończy się era oceniania przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych wyłącznie na podstawie ich zysków i wzrostu. Jednocześnie staje się jasne, że czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) nabierają tempa, ponieważ stają się kluczowymi punktami dyskusji między organami regulacyjnymi, rządami i inwestorami prywatnymi. Widoczne jest, że na przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe wywierana jest większa niż kiedykolwiek presja regulacyjna i wzajemna presja, aby wiarygodnie uwzględnić czynniki ESG w ich codziennych działaniach biznesowych i decyzjach inwestycyjnych.

W niniejszym wydaniu magazynu przygotowanego przez KPMG „Frontiers in Finance” można znaleźć artykuły omawiające:

  • globalne i regionalne działania na rzecz płynnego przejścia na system finansowy uwzględniający czynniki ESG w swoich strategiach biznesowych i podejściach do zarządzania ryzykiem;
  •  obszary dalszej integracji tematyki ESG z działalnością biznesową instytucji finansowych, które są możliwe dzięki nowym modelom i technologiom biznesowym;
  •  wyzwania i potencjalne rozwiązania w zakresie sprawozdawczości dotyczącej tematyki ESG (w szczególności ryzyka zmiany klimatu), oraz inicjatyw politycznych ​i regulacyjnych.

Pobierz magazyn „Frontiers in Finance” >>

źródło: home.kpmg/pl