PSG nagrodziła NGO’s 60 tysiącami złotych

14 września 2015

Sześć zwycięskich organizacji pozarządowych otrzymało od Polskiej Spółki Gazownictwa po 10 tysięcy złotych na realizację do końca roku projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa. W trakcie uroczystej gali podsumowującej ogólnopolski konkurs „Bezpiecznie TU i TAM” nagrody wręczył Wiceprezes Zarządu PSG, Mieczysław Lewandowski.

Celem konkursu „Bezpiecznie TU i TAM”, objętego honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Polska Spółka Gazownictwa zaprosiła do udziału organizacje pozarządowe z całej Polski. Ich zadaniem było opracowanie autorskich projektów w zakresie bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Za ocenę projektów odpowiadało jury, w skład którego weszli między innymi przedstawiciele władz lokalnych.

– Priorytetem w naszej działalności jest utrzymanie bezpieczeństwa. Podejmujemy w tym celu szereg działań o zasięgu ogólnopolskim, ale chcemy także być blisko ludzi. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych udało nam się to osiągnąć – wyjaśnił Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. – Wybraliśmy i nagrodziliśmy projekty, które w realny sposób wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa. Zgłosiło się do nas ponad 100 organizacji pozarządowych z całej Polski, co dowodzi jak potrzebną inicjatywą był konkurs Bezpiecznie TU i TAM. Już teraz mogę zapowiedzieć, że będzie on kontynuowany – dodał Bogacki.

Autorzy sześciu najlepszych pomysłów otrzymali po 10 tysięcy złotych na ich realizację. Jury postanowiło dodatkowo przyznać wyróżnienia siedmiu projektom. Po uroczystości wręczenia nagród, dla zwycięskich i wyróżnionych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych, przeprowadzone zostało szkolenie pt. „W jaki sposób mierzyć efekty działań społecznych?”.

– Otrzymaliśmy projekty dotykających wiele aspektów bezpieczeństwa. Niezmiernie cieszy nas zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz duży wybór inicjatyw nastawionych na rozwiązywanie określonych wyzwań społecznych. Dlatego będziemy pogłębiać współpracę z NGO, tworząc długofalowe partnerstwa na rzecz społeczności lokalnych, rozwijając tym samym naszą działalność w obszarze społecznego zaangażowania biznesu  – podkreśliła Katarzyna Wróblewicz, Kierownik Biura CSR Polskiej Spółki Gazownictwa.