PSE zrealizują 88 projektów społecznych w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”

14 czerwca 2019

Dotyczy firmy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne,

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Jego efektem będzie realizacja działań, które wprowadzą pozytywne oraz trwałe zmiany w lokalnych społecznościach i jednocześnie będą służyć mieszkańcom przez długie lata. Konkurs został przeprowadzony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na terenie gmin, w których PSE prowadzą inwestycje liniowe i stacyjne najwyższych napięć, bądź eksploatują istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną.

Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W czasie rekrutacji zostało wykonanych 3000 rozmów z uczestnikami konkursu – samorządami, jednostkami organizacyjnymi gmin i lokalnymi organizacji pozarządowymi. Wysłano także 4500 maili do potencjalnych laureatów, przeprowadzono ponad 2800 konsultacji telefonicznych i mailowych oraz zorganizowano siedem spotkań informacyjnych.

W przeważającej większości przedstawiciele lokalnych społeczności składali po kilka wniosków, co pokazuje, jak dobrze idea konkursu wpisała się w potrzeby mieszkańców gmin, w których PSE są obecne. Łącznie swoje pomysły zgłosiło 236 uczestników, przy czym aż 117 pochodziło z miejscowych jednostek budżetowych (np. szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, pomocy społecznej czy bibliotek), 60 od organizacji pozarządowych i 59 od urzędów gmin. Największą popularnością cieszyły się projekty związane z oświatą (24%). Równie popularne były działania ukierunkowane na rozwój wspólnej przestrzeni publicznej (21%) i małej infrastruktury (18%).

– Nagrodzone w konkursie projekty są odpowiedzią na bardzo dobrze zidentyfikowane i różnorodne potrzeby lokalne zgłoszone przez laureatów. Cieszy nas, że zwycięskie pomysły będą wdrażane we współpracy samorządów, mieszkańców, lokalnych organizacji i grup działania. Dzięki takiemu podejściu projekty mają szansę być rozwijane także w kolejnych latach. Bez wątpienia inicjatywy takie jak stworzenie szlaków rowerowych, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, zakup wyposażenia multimedialnego umożliwiającego organizację wirtualnych spacerów i wystaw, organizacja zajęć z programowania lub remonty szkolnych sal fizyczno-chemicznych to działania, które staną się wizytówką gmin – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.

Lista laureatów konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest dostępna na stronie internetowej.

Infografika:

Źródło: mat. pras.