PSE współorganizatorem 7. edycji konkursu „Samorząd przyjazny energii”

5 sierpnia 2021

Dotyczy firmy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne,

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie operatorów elektroenergetycznych, którzy są współorganizatorami konkursu.

W ramach tegorocznej, już siódmej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2020 roku podjęły działania wspierające:

  • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
  • przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
  • wymianę ogrzewania na elektryczne,
  • rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych, otrzymają tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do  30 września 2021 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj >>