Przeklęta czekolada

12 lutego 2013

Idea sprawiedliwego handlu, tzw. fair trade, to według wielu plantatorów mit stworzony na użytek europejskich konsumentów. Dla Wybrzeża Kości Słoniowej, największego producenta kakao na świecie, uprawa czarnego złota wciąż jest mało opłacalna. O tym, co naprawdę kryje się za słodką tabliczką mówią „Przekrojowi” Katarzyna Szeniawska i Błażej Popławski, autorzy książki „Gorzka czekolada”.

Anna Kowalczyk (Przekrój, 11.02.2013) Źródło