Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014

31 marca 2015

Ukazał się “Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014”, przygotowany we współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytutu Monitorowania Mediów, partnera wspierającego FOB. Patronem medialnym przeglądu jest PRoto.pl.

Infografika przedstawia przegląd mediów pod kontem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce w roku 2014

Kliknij by przejść do pełnej infografiki (format PDF, rozmiar 986 kB)

Przegląd podsumowuje zainteresowanie mediów tematem społecznej odpowiedzialności biznesu w 2014 roku w prasie (media drukowane) i w internecie (portale, serwisy internetowe). Łączenie w obu tych kanałach komunikacji ukazało się ponad 11,5 tys. publikacji poświęconych lub dotykających CSR-u. Zdecydowanie więcej materiałów było opublikowanych w internecie, prawie 7 tys., podczas gdy w prasie dużo poniżej 5 tys.

Przegląd przynosi informację nie tylko nt. liczby artykułów o tematyce CSR, a także ich ekwiwalencie reklamowym w polskich periodykach: dziennikach, tygodnikach, miesięcznika, a także w portalach horyzontalnych.

Najwięcej artykułów według tego podziału ukazało się odpowiednio w: Pulsie Biznesu (80 artykułów), Gazecie Finansowej (168), Personel Plus (51).

Najwyższy ekwiwalent reklamowy publikacji osiągnęły artykuły zamieszczone w: Gazecie Wyborczej (36 artykułów), Polityce (21), Harvard Business Review (19).

O CSR najczęściej w minionym roku pisały: Alicja Zboińska z Polska Press Grupa (19 artykułów), Aleksandra Zieleniecka z Polska Press Grupa (18), Anita Błaszczak z GRUPY GREMI (17).

Wśród portali horyzontalnych najwięcej artykułów o CSR i jednocześnie z najwyższym ekwiwalentem reklamowym ukazało się w grupie onet.pl (144 artykuły), następnie w grupie gazeta.pl (141). Na trzecim miejscu pod kątem zainteresowania tematem była grupa wp.pl (106).

Część infograficzna została opatrzona dwoma komentarzami przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu dotyczącymi oddzielnie sytuacji w prasie i internecie. Oto ich fragmenty:

– Według danych IMM określenie CSR wystąpiło w tytułach niespełna 4% artykułów. Może to oznaczać wciąż dość niską świadomość pojęcia wśród czytających, co skłania dziennikarzy do opisywania rzeczywistości odpowiedzialnego biznesu w bardziej zrozumiały, przystępny sposób. Odnoszenie się do tematu CSR poprzez przedstawienie zjawisk i praktyk, które będąc przejawem odpowiedzialnego (lub nieodpowiedzialnego biznesu) są odbiorcom znane – pisze Agnieszka Siarkiewicz, koordynatorka mediów i promocji Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Polskie portale internetowe nadal nie wiedzą, co zrobić z tematem CSR i zrównoważonego rozwoju, raczej trzymają się sprawdzonych tematów. Pozostanie tak do momentu, gdy same firmy nie zmienią podejścia do komunikacji działań CSR na bardziej otwartą i przystępną, także wykorzystującą w większym stopniu narzędzia, które internet „lubi” takie jak ciągła, osobista komunikacja w postaci blogów, grafik i infografik czy poruszanie CSR w kontekście „human interest stories” – komentuje Piotr Domański, koordynator portalu i mediów społecznościowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

“Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014” został zaprezentowany podczas ogłoszenia Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” 31 marca 2015 roku w Galerii Zachęta w Warszawie.

Pobierz prezentację o “Przeglądzie mediów – CSR w Polsce 2014” z tego wydarzenia