Przedstawiciele FOB na Komitecie CSR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

24 czerwca 2016

Dotyczy firmy: Castorama,

23 czerwca byliśmy obecni na spotkaniu Komitetu CSR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). Spotkanie poświęcone było zarządzaniu różnorodnością.

Celem spotkań Komitetów jest tworzenie miejsca dyskusji i refleksji oraz miejsca spotkań z przedstawicielami administracji i liderami opinii w zakresie interesującym dla firm członkowskich Izby.

W ramach spotkania przedstawicielka Forum Odpowiedzialnego Biznesu Magdalena Adrejczuk zaprezentowała Kartę Różnorodności oraz wyniki badań Zarządzania Różnorodnością.

O różnorodności w praktyce na przykładzie działań prowadzonych w firmie Castorama Polska mówiła Renata Łęcka. Castorama Polska jest członkiem CCIFP, partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz od 2013 roku sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Na początku czerwca Fracnusko-Polska Izba Gospodarcza opublikowała raport z badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP” podsumowujący działania swoich członków w zakresie CSR.