Przedstawiciele Banku BNP Paribas i ERGO Hestii edukowali studentów i studentki z zakresu CSR

8 lipca 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, ERGO Hestia,

Ambasadorzy i ambasadorki CSR zdobywali wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju od ekspertów i ekspertek Banku BNP Paribas i ERGO Hestii. To partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którzy od lat wspierają w zdobywaniu wiedzy uczestników i uczestniczki programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Ze względu na pandemię zajęcia odbyły się w formule online.

Weekendowe spotkania stacjonarne Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, odbywające się w siedzibach firm, zostały zastąpione tygodniowymi zjazdami online, podczas których ambasadorzy i ambasadorki CSR czerpali wiedzę podczas webinariów prowadzonych przez firmy – opiekunów ścieżek edukacyjnych. Tygodniowy zjazd z przedstawicielami i przedstawicielkami Banku BNP Paribas odbył się w terminie 15-19 czerwca, a tematem przewodnim było zarządzanie w kontekście CSR. Natomiast w następnym tygodniu zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników oraz pracownice firmy ubezpieczeniowej ERGO Hestia i dotyczyły zarządzania różnorodnością.

– Uczestnictwo w programie Ambasadorów CSR to dla studentów i studentek okazja, by poznać od wewnątrz branżę CSR oraz budować sieć kontaktów ze światem biznesu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych. Ambasadorzy CSR zyskują więc nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program zgodny z misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu: “działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ambasadorzy i ambasadorki CSR podczas tygodnia online z Bankiem BNP Paribas mogli zapoznać się ze strategią zrównoważonego rozwoju ramach 4 filarów (gospodarka, pracownicy, społeczeństwo, środowisko naturalne) i 12 zobowiązań banku. Uczestnicy i uczestniczki spotkań poznali również sposoby przeciwdziałania zmianom klimatu. Została także przybliżona tematyka zrównoważonego rolnictwa, polityk sektorowych oraz działań filantropijnych prowadzonych w ramach fundacji BNP Paribas. Ponadto studenci i studentki wzięli udział w dyskusji na temat kompetencji przyszłości i inteligencji emocjonalnej w odniesieniu do klimatu.

– Głęboko wierzę, że tylko zaangażowani i odpowiedzialni liderzy, wierzący w siłę różnorodności, mogą stać się inicjatorami pozytywnych zmian zarówno w swoim najbliższym otoczeniu jak i w biznesie. Takimi osobami niewątpliwie są uczestnicy Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Cieszę się, że już po raz kolejny mieliśmy okazję prowadzić ścieżkę „Zarządzanie a CSR” i w ten sposób przyczynić się do kształtowania kolejnych liderów pozytywnych zmian. Spotkania z tak ambitnymi młodymi ludźmi są również inspiracją dla nas, przedstawicieli biznesu i pozwalają na refleksję oraz pogłębioną analizę naszych działań. Radość jest podwójna, ponieważ jako Alumn LOB wiem, jak wartościowe są spotkania i relacje nawiązane podczas Programu oraz jak istotny wpływ mają one na dalszy rozwój zawodowy. – mówi Maria Krawczyńska, dyrektor biura CSR w Banku BNP Paribas.

Przewodnim tematem wirtualnego zjazdu z firmą ERGO Hestia był zrównoważony rozwój i strategia zarządzania różnorodnością. Ambasadorzy i ambasadorki CSR mogli zapoznać się z inicjatywami Fundacji Integralia oraz Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Ponadto w przestrzeni online odbyły się spotkania z przedstawicielami: Biura Doboru i Rozwoju Kadr, Biura Automatyzacji i Robotyzacji oraz Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Studenci i studentki mogli uczestniczyć w warsztatach online, które miały na celu ukazanie zarządzania różnorodnością w praktyce.

– Nie mamy wątpliwości co do tego, jak istotna jest rola firm w dbaniu o otoczenie. Po sposobie zarządzania, zwłaszcza w kontekście różnorodności, możemy dziś rozpoznać liderów zrównoważonego rozwoju. To przedsiębiorcy świadomi, którzy chcą dzielić się doświadczeniem, by wspierać rozwój przyszłych inicjatorów. Młodzi ludzie niedługo będą wytyczali ścieżki i od nas zależy, z jaką wiedzą i wrażliwością wejdą w świat zrównoważonego rozwoju. To dla nas duża odpowiedzialność. A my dobrze się czujemy z poczuciem odpowiedzialności. – wyjaśnia Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii.

Gospodarzem ostatniego zjazdu XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu będzie firma Henkel Polska, która poprowadzi zajęcia w ramach ścieżki edukacyjnej “Komunikacja a CSR”. Spotkania również odbędą się w formule online. Rekrutacja studentów i studentek do kolejnej edycji programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpocznie się na jesieni 2020 roku.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych. Czytaj więcej na Odpowiedzialnybiznes.pl/lob.