Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do Environmental Impact Award Poland

18 marca 2024

Kapituła konkursu przyzna nagrody firmom, które wprowadziły nowatorskie rozwiązania eliminujące lub minimalizujące zanieczyszczanie środowiska tworzywami sztucznymi. Statuetki zostaną wręczone 5 czerwca 2024 r. podczas Światowego Dnia Środowiska.

Nagroda jest cyklicznym wyróżnieniem, przyznawanym za modelowy wysiłek transformacyjny firm wyprzedzających regulacje prawne w zakresie rozwoju bez uszczerbku dla planety. Nagrodą specjalną zostanie uhonorowana osoba, która wywarła największy pozytywny wpływ na środowisko.

Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużono do 30 kwietnia. Rejestracja możliwa poprzez formularz na stronie.

Przedmiotem Konkursu w edycji 2024 są rozwiązania wdrożone przez przedsiębiorstwa, w tym startupy, w latach 2022–2023, które przyczyniają się do zmiany sposobu gospodarowania tworzywami sztucznymi. Mogą to być m.in. produkty, zmodyfikowaną usługi, procesy produkcji czy innowacyjne technologie.

Nagrodzone zostaną rozwiązania prowadzące do:

  • zmniejszenia zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych,
  • wykorzystania surowców z recyklingu powyżej norm wymaganych prawnie,
  • zmniejszania zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi,
  • zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, związanych z produkcją wykorzystującą tworzywa sztuczne,
  • zastąpienia produktów z tworzyw sztucznych materiałami biodegradowalnymi lub kompostowalnymi.

Brane będą pod uwagę wszystkie innowacje skutkujące ponownym wykorzystaniem produktów z tworzyw sztucznych lub wykorzystujących tworzywa sztuczne, zagospodarowaniem odpadów produkcyjnych, a także, dedykowanymi działaniami wspierającymi selektywną zbiórkę odpadów.

Environmental Impact Award Poland została ustanowiona przez UNEP/GRID-Warszawa dla promocji pilnych działań w tych obszarach, które co roku wskazywane są przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA).

Więcej informacji na stronie»

Źródło: inf. pras.