Przedłużona rekrutacja do Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

18 grudnia 2019

Studenci, którzy chcą rozwijać się w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu m.in. zarządzania i komunikacji projektów, mogą nadal aplikować do programu Ambasadorów CSR. Zgłoszenia do 7 stycznia poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/lob/rekrutacja/.

Uczestnicy programu edukacyjnego realizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wezmą udział w warsztatach z ekspertami CSR, zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu m.in. zarządzania i komunikacji projektami, wystąpień publicznych, współpracy – zwłaszcza z biznesem. Ponadto studenci będą organizować także własne wydarzenia i projekty promujące tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ścieżki edukacyjne z opiekunami merytorycznymi

Program Ambasadorów CSR oparty jest na ścieżkach edukacyjnych, których opiekunami są firmy – partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 16. edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu będzie składała się z czterech ścieżek:

  • kultura organizacyjna, opiekun spotkania: CCC
  • komunikacja a CSR, opiekun spotkania: Henkel Polska
  • zarządzanie a CSR, opiekun spotkania: Bank BNP Paribas Bank Polska
  • zarządzanie różnorodnością, opiekun spotkania: ERGO Hestia

Studenci, którzy zostaną zaproszeni do XVI edycji LOB po zakończonej rekrutacji będą uczestniczyć w czterech weekendowych zjazdach. Podczas spotkań nie tylko zdobędą wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również będą mieli możliwość poznać praktyków biznesu, którzy na co dzień wdrażają działania CSR w swoich firmach.

Terminy spotkań Ambasadorów CSR XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu:

I spotkanie: 25-26 stycznia 2020 r.

II spotkanie: 7 -8 marca 2020 r.

III spotkanie: 23-24 maja 2020 r.

IV spotkanie: 20-21 czerwca 2020 r.

(organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkania)

O Lidze Odpowiedzialnego Biznesu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. Powstał w 2004 roku z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i kół naukowych skupiających studentów zainteresowanych CSR. W ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonuje program Ambasadorów CSR i Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o CSR. Więcej o Lidze Odpowiedzialnego Biznesu na stronie internetowej odpowiedzialnybiznes.pl/lob.

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Opiekunowie ścieżek edukacyjnych XVI edycji LOB: Bank BNP Paribas, CCC, ERGO Hestia, Henkel

Patroni medialni: AIESEC, dlastudenta.pl, IMM, Proto.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl