Provident wybrał Deloitte do przygotowania raportu CSR za lata 2014-2015

11 stycznia 2016

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Provident, największa firma pożyczkowa w Polsce, we współpracy z międzynarodową firmą doradczą Deloitte opracuje raport CSR za lata 2014-2015. To już drugi raport, w którym firma podsumuje działania i przedstawi strategię na kolejne lata.

Provident jest pierwszą firmą na rynku pożyczkowym, która raportuje działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Co więcej, firma zobowiązała się robić to cyklicznie. Pierwszy raport CSR został opublikowany w 2014 roku, a dobre praktyki realizowane w ramach strategii zostały wyróżnione w corocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Działania firmy nagrodzono również Złotym Listkiem CSR, przyznawanym przez Tygodnik Polityka oraz tytułem Etyczna Firma, przyznawanym przez dziennik Puls Biznesu.

Jesteśmy jedyną firmą pożyczkową z raportem, weryfikowanym przez niezależnego audytora. Podsumowując nasze działania, chcemy zachęcić również innych do szerzenia dobrych praktyk w branży. Ze względu na profil działalności, branża finansowa powinna szczególnie wspierać ideę społecznej odpowiedzialności biznesu  – mówi Gabriela Bar, Kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Provident Polska.

Raport powstanie na podstawie wytycznych GRI G4 i zostanie poddany weryfikacji przez niezależną firmę audytorską. W celu przygotowania raportu odbędzie się kilkadziesiąt konsultacji i spotkań z interesariuszami oraz ekspertami z branży. Analizie poddane zostaną dotychczasowe działania i projekty. W oparciu o wyniki oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku, zostanie opracowana nowa strategia CSR firmy.

Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli wspierać Providenta nie tylko w opracowaniu kolejnego raportu CSR, ale też redefiniowaniu strategicznych obszarów odpowiedzialności firmy, w kontekście kluczowych wyzwań i podstawowych obszarów odpowiedzialności podmiotów z tego sektora mówi Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Deloitte Polska. Provident to nie tylko lider sektora pozabankowego, ale także laureat wielu nagród i wyróżnień z zakresu CSR. Wierzymy, że nasza współpraca zaowocuje dalszym rozwojem odpowiedzialnego zarządzania w Provident Polska, z korzyścią dla spółki, klientów i innych interesariuszy – podsumowuje.