Provident Top Employer 2016

18 lutego 2016

Provident, największa firma pożyczkowa w Polsce, po raz czwarty został laureatem procesu certyfikacji Top Employer. Prestiżowy certyfikat przyznawany jest pracodawcom, którzy spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W badaniu prowadzonym przez Instytut Top Employers wyróżniono 39 polskich firm reprezentujących wszystkie branże, które poddały się szczegółowej weryfikacji w drodze niezależnego audytu. Prestiżowy certyfikat otrzymały organizacje, które wyróżniają się najwyższymi standardami polityki personalnej oraz tworzą wyjątkową, przyjazną kulturę pracy. Wśród laureatów, obok Providenta, znalazły się także takie firmy jak: Orlen, Orange, T-Mobile, mBank, ING.

Jesteśmy dumni, że już po raz czwarty znaleźliśmy się w gronie najlepszych polskich pracodawców. To potwierdzenie naszej pozycji na rynku oraz dowód na to, że długofalowa i przemyślana strategia HR, przynosi korzyści – mówi Zbigniew Hojka, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, Członek Zarządu Provident Polska.

W czasie procesu certyfikacji badane jest dziewięć obszarów HR: strategia rozwoju talentów, kultura, planowanie zasobów ludzkich, wdrażanie nowych pracowników, szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwijanie umiejętności przywódczych, rozwój kariery i planowanie sukcesji oraz wynagrodzenia i świadczenia. Provident  we wszystkich tych obszarach uzyskał bardzo dobre wyniki.

Dla nas budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej jest priorytetem. Stawiamy na otwartą komunikację, regularnie przeprowadzamy badanie zaangażowania, którego wyniki dają nam odpowiedź jak pracownicy oceniają warunki, środowisko pracy, czy  możliwości rozwoju zawodowegododaje Zbigniew Hojka.

Proces wyboru laureatów konkursu składa się z kilku etapów. Na początku weryfikowane są praktyki i procedury zgłoszone przez pracodawcę. Kolejnym etapem jest rozmowa walidacyjna przeprowadzana z każdym uczestnikiem procesu, ocena dokumentów oraz w przypadku wybranych uczestników, wizyta w siedzibie firmy.  Następnie zewnętrzna, niezależna firma przeprowadza audyt, którego głównym celem jest analiza spójności procedur, procesów, systemów i danych przedstawionych przez firmę zgłoszoną do konkursu. Tylko firmy, które pomyślnie przejdą cały proces weryfikacji, otrzymują certyfikat „Top Employer”.

Provident Polska zatrudnia obecnie ponad 2000 pracowników i współpracuje z blisko 9 000 doradcami klienta na terenie całej Polski. Firma jest czterokrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015, 2016).

Więcej informacji o badaniu i wynikach firmy Provident Polska S.A. znajduje się na stronie www.topemployers.pl oraz na www.kariera-provident.pl